Institūta pakalpojumi

Iespēja uzņēmējiem iegādāties jaunu institūtā radītu intelektuālā īpašuma objektu / izstrādņu izmantošanas tiesības

Eiropas Reģionālās Attīstības fonda (ERAF) lietišķo pētījumu projektu ietvaros Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātnieki radījuši virkni izgudrojumu, ko piedāvā uzņēmumiem izmantot savu produktu un pakalpojumu attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai. Patlaban tiek piedāvāts iegādāties / komercializēt 5 zinātnisko izstrādņu izmantošanas licences.

Komercializēšanas objekti:

Zinātniskā darbība

Koksnes un koksnes materiāli ar uzlabotām īpašībām būvniecībai: koksnes aizsardzība, modificēšana, restaurācija, apkope.

Biorafinēšana kā metode, lai iegūtu ķīmiskos savienojumus un gala produktus (celulozi, papīru, sorbentus, kompozītmateriālus, utt.) ...

Zaļās ķīmijas produktu un polimēru ieguve no koksnes un augu valsts biomasas, un to pārstrādes blakusproduktiem.

Misija, Vīzija

KĶI misija – zinātniski pamatotu, videi draudzīgu mazatkritumu tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgu materiālu un produktu ieguvei no koksnes un citas biomasas.

Mūsu vīzija – uz zināšanām balstīta ilgtspējīga Latvijas koksnes resursu izmantošana ekonomiskam, sociālam un ekoloģiskam labumam.