Institūta pakalpojumi

SUPERBINDER   Unikālākais produkts pasaulē - Bērza tāss suberīnskābju saistviela nekaitīgu mēbeļu, kokskaidu plātņu un saplākšņu ražošanai. Projekts tiek realizēts ERAF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1. 2. 1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1. 2. 1. 2. pasākums „Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” ietvaros.

Zinātniskā darbība

Misija, Vīzija

KĶI misija – zinātniski pamatotu, videi draudzīgu mazatkritumu tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgu materiālu un produktu ieguvei no koksnes un citas biomasas.

Mūsu vīzija – uz zināšanām balstīta ilgtspējīga Latvijas koksnes resursu izmantošana ekonomiskam, sociālam un ekoloģiskam labumam.