APSVEICAM - PhD Anda Fridrihsone

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

Promocijas darbs: Aprites cikla novērtējums poliuretānu iegūšanā izmantotiem atjaunojamo poliolu monomēriem

Promocijas darbs zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai tika publiski aizstāvēts RTU promocijas padomes atklātā sēdē 2020. gada 27. augustā plkst. 16.00 tiešsaistē.

PhD Anda Fridrihsone ir Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta Polimēru laboratorijas pētniece. Promocijas darbs izstrādāts Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta Polimēru laboratorijā un Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji: Prof., Dr.sc.ing. Francesco Romagnoli (RTU, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts), Dr.sc.ing. Uģis Cābulis (LVKĶI).
 

Anotācija: Progresīvu jaunu materiālu un tehnoloģiju izstrāde no atjaunojamām izejvielām ir ārkārtīgi nepieciešama, jo, pieaugot sabiedrības rūpēm par globālo ilgtspēju, pasaule saskaras ar aizvien pieaugošu izaicinājumu dažādību. No poliuretāna polimēriem tiek ražots plašs materiālu klāsts, apmierinot vajadzības dažādās pielietojuma jomās: sākot no automobiļu rūpniecības, celtniecības, sadzīves iekārtām un līdz pat mēbeļu, jūras un medicīnas industrijām. Promocijas darba vispārīgais mērķis ir veikt visaptverošu “no šūpuļa līdz vārtiem” Aprites cikla novērtējumu rapšu eļļas polioliem, kas piemēroti poliuretāna materiālu ražošanai.

Annotation: The development of advanced new materials and technologies frombio-based products is immensely  needed  as the world  is  facing  an  ever-increasing  variety  of  challenges  due  to increasing public concern about global sustainability. Polyurethane polymers present a broad spectrum  of  materials  that  are  produced  to  meet  the  needs  for  various  applications,  from the automotive industry, building and constructionto appliances, furnishing, marine and medicine. The general objective of the Thesis is to carry out comprehensive cradle-to-gate Life Cycle Assessmentof rapeseed  oil-based polyols suitable for polyurethanematerial production.

Promocijas darbs pieejams: https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/31083 (angliski, kopsailkumi - latviski, angliski)