Mg.sc.ing. Anda Ozoliņa

Izglītība

2018 - līdz šim brīdim, doktorantūras studijas, ķīmijas tehnoloģija; Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātePolimērmateriālu institūts

2002 - Dabaszinātņu maģistra grāds fizikā (Mg.sci.ing.), dabaszinātnes; Latvijas Universitāte, Fizikas un Matemātikas fakultāte

Zinātniskās intereses un kompetence

Tallu eļļas un tās produktu analīze ar gāzu hromatogrāfijas / masas spektrometrijas metodi.

Nozīmīgākie projekti

2018-2020 - Koksnes pārstrādes blakusprodutku transformācijas vērtīgos biopoliolos, izmantojot perspektīvus heterogēnās fāzes biokatalizatorus un procesa kinētikas raksturošana (FORinPOL) (Nr. lzp-2018/2-0020), zinātniskā asistente

2017-2019 - ERAF - Ar nano/mikro celulozi pildīti poliuretāna/poliizociānurāta siltumizolācijas materiāli  (Nr.1.1.1.1./16/A/031), zinātniskā asistente