Mg. chem Andris Vēveris

Izglītība

1979 - iegūts maģistra  grāds ķīmijā (Mg. chem), Latvijas Universitāte

Zinātniskās intereses un kompetence

Koksnes uzbūve, pārkoksnētas biomasas tvaika sprādziena autohidrolīzes priekšāpstrādes metode.

Nozīmīgākie projekti

EU HORIZON 2020 research and innovation programme project ”European Research Infrastructure for Circular Forest Bioeconomy (ERIFORE)”, agreement No. 654371, 2016 – 2017.

Izpētes projekts Nr.0812 „ES 7.ietvara programmas Wood Wisdom Prolignin Project – High – Value Products from Lignin Side – Streams of Modern Biorefineries” (2012. – 2014.).

Nozīmīgākās publikācijas

  1. Gravitis J., Ozols-Kalnins V., Kokorevics A., Abolins J., Kukle S., Putnina A., Andzs M., Tupciauskas R., Veveris A. (2015) Zero Emissions and Bio- refineries for Natural Fibers, Biomaterials and Energy: Genesis of Concepts. Review. In: W.L. Filho, D. Bērziņa, A. Ūbelis (eds.) Sustainable Development, Knowledge Society and Smart Future Manufacturing Technologies”, World Sustainability Series, Springer International Publishing Switzerland, 125 – 147. 
  2. Tupciauskas, R. Gravitis, J.Abolins, J.Veveris, A, Andzs, M. Liitia, T. Utilization of Lignin Powder for Manufacturing Self-Binding HDFHolzforschung 2017, 71(7–8), 555-561. 
  3. Andzs M., Tupciauskas R.,Veveris A., Andze L., Abolins J., Gravitis J. Biomass conversion into blow-in heat insulation materials by steam explosion. Holzforschung2017, 71(7-8), 641-644.