Dr.chem. Dzintra Vilsone

Izglītība

1992 - Ķīmijas doktora zinātniskais grāds (Dr.chem.), Augstmolekulāro savienojumu ķīmijā; Latvijas Zinātņu akadēmijas Koksnes ķīmijas institūta Habilitācijas un promocijas padome

Zinātniskās intereses un kompetence

Instrumentālās analīzes metodes – termogravimetrija (TGA) (T25-1000oC) un diferenciāli skenējošā kalorimetrija (DSC). Kritisko temperatūru (stiklošanās, kušanas temperatūras) noteikšana dažādiem materiāliem.

Nozīmīgākie projekti

2017-2019 - ERAF - Ar nano/mikro celulozi pildīti poliuretāna/poliizociānurāta siltumizolācijas materiāli (Nr.1.1.1.1/16/A/031), pētnieks

2014-2017 - VPP 6 - Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (ResProd), apakšprojekta Nr. 3 Biomateriāli un bioprodukti no meža resursiem ar daudzpusīgu pielietojumu, aktivitāte Poliuretānu pārklājumus ar samazinātu degamību uz fosforu saturošu poliolu bāzes koksnes aizsardzībai izstrāde, pētnieks

2014-2015 - ERAF - Inovatīvu poliolu un poliolu sistēmu izstrādne no reciklēta polietilēntereftalāta (PET) pārslām un atjaunojamo izejvielu resursiem (Nr.2014/0043/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/063), pētnieks

Nozīmīgākās publikācijas

  1. Yakushin, V., Abolins, A., Vilsone, D., Sevastyanova. Polyurethane coatings based on linseed oil phosphate ester polyols with intumescent flame retardants. - Fire and Materials, 2019, 43, 92-100 (Doi: 10.1002/fam.2672).
  2. Yakushin, V., Misane, M., Bikovens, O., Vilsone, D., Sevastyanova, I. Synthesis of trimethylolpropane esters of tall oil fatty acids and properties of polyurethane coatings on their basis. - Journal of Coatings Technology and Research, 2016, 13, 317-324 (Doi: 10.1007/s11998-015-9747-3).
  3. Yakushin, V., Sevastyanova, I., Vilsone, D., Kirpluks, M. Effect of intumescent flame retardants on the properties of polyurethanes based on tall oil fatty acids esters. – Medziagotyra, 2015, 21, 225-226 (Doi: 10.5755/j01.ms.21.2.5784).
  4. Stirna, U., Fridrihsone-Girone, A., Yakushin, V., Vilsone, D. Processing and properties of spray-applied, 100% solids polyurethane coatings from rapeseed oil polyols. - Journal of Coatings Technology and Research, 2014, 11, 409-420 (Doi: 10.1007/s11998-013-9545-8).  
  5. Stirna, U., Fridrihsone-Girone, A., Lazdiņa, B., Misane, M., Vilsone, D. Biobased Polyurethanes from Rapeseed Oil Polyols: Structure, Mechanical and Thermal Properties. - Journal of Polymers and the Environment, 2013, 21, 952-962 (Doi: 10.1007/s10924-012-0560-0).
  6. Fridrihsone, A., Stirna, U., Lazdiņa, B., Misane, M., Vilsone, D. Characterization of polyurethane networks structure and properties based on rapeseed oil derived polyol. - European Polymer Journal, 2013, 49, 1204-1214 (Doi: 10.1016/j.eurpolymj.2013.03.012).