Mg.chem. Edgars Vanags

Izglītība

2016 - Dabaszinātņu maģistrs grāds ķīmijā (Mg.chem.), ķīmija; Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte

Zinātniskās intereses un kompetence

Poliolu ieguve no atjaunojamajiem un reciklējamajiem resursiem, piemēram, rapšu eļļas, tallu eļļas u.c, izmantojot dažādas dabasvielās esošo funkcionālo grupu konverģēšanas metodes. Iegūto poliolu un to izejvielu fizikālo un ķīmisko raksturlielumu analīze ar dažādām titrimetriskajām un instrumentālajām metodēm. Poliuretānu materiālu ieguve no biopolioliem.

Nozīmīgākie projekti

2018-2021 - M-ERA.Net 2 - No atjaunojamām izejvielām iegūtas un nanokristālisko celulozi modificētas kriogēnās izolācijas izstrāde (Bio4Cryo) (Nr.1.1.1.5/ERANET/18/03), zinātniskais asistents

2018-2020 - LZP FLPP - Koksnes pārstrādes blakusproduktu transformācija vērtīgos biopoliolos, izmantojot perspektīvus heterogēnas fāzes biokatalizatorus un procesa kinētikas raksturošana (FORinPOL) (Nr.Izp-2018/2-0020), zinātniskais asistents

2017-2019 - ERAF - Ar nano/mikro celulozi pildīti poliuretāna/poliizociānurāta siltumizolācijas materiāli (Nr.1.1.1.1/16/A/031), zinātniskais asistents

Nozīmīgākās publikācijas

  1. Kirpluks, M., Vanags, E., Abolins, A., Fridrihsone, A., Cabulis, U. Chemo-enzymatic oxidation of tall oil fatty acids as a precursor for further polyol production. - Journal of Cleaner Production,  2019, 215, 390–398 (Doi:10.1016/j.jclepro.2018.12.323).
  2. Vanags, E., Kirpļuks, M., Cābulis, U., Walterova, Z. Highly Functional Polyol Synthesis from Epoxidized Tall Oil Fatty acids. - Journal of Renewable Materials, 2018, 6, 7, 764-771 (Doi: 10.7569/JRM.2018.634111).