Dr.habil.ķīm Jānis Grāvītis

Izglītība

1989 - iegūts ķīmijas doktora grāds (Dr.chem)

Zinātniskās intereses un kompetence

Evolucionārās skuju un lapu koksnes šūnu apvalku struktūras atšķirības Lignīna monomēru reaģētspēja no molekulārās mehānikas (atom-atom potenciālu metode) un kvantu ķīmijas viedokļa. Šūnu sienu makromolekulāro komponentu termodinamiskā saderība. Monte-Karlo modelēšana. Lignīna fraktālā modeļa izveidošana. Lignīna nano-daļiņu pētīšana ar X-staru mazo- un supermazo leņķu izkliedi un Eiropas sinhrotronu izmantošana. Bezatkritumu ražošanas sistēmu modeļa veidošana un modelēšana. Viens no pamatlicējiem bioefektīvas konversijas (biorafinēšanas) pētniecības virzienam Latvijā.

Papildus informācija

Pirmo reizi pasaulē izstrādāts un analizēts lignīna fraktālais (neeiklida ģeometrijas) modelis (kopā ar V. Ozols -Kalniņš un A. Kokorevičs.).Starptautiskās Koksnes Zinātņu Akadēmijas akadēmiķis.

Nozīmīgākās publikācijas

  1. Gravitis J. and Della Senta T. Global Prospects of Substituting Oil by Biomass In: World Forests, Markets and Policies, Eds. Matti Palo, Jussi Uusivuori and Gerardo Mery, Kluwer Academic Publishers, 2001, Chapter 2, 23-39.
  2. Vainio U,, Maximova N., Hortling B., Laine J.,Stenius P., Simola L.K.,Gravitis J., and Serimaa R.. Morphology of dry lignins and size and shape of dissolved lignin particles by x-ray scattering. Langmuir, 2004, vol. 20, pp. 9736 - 9744.
  3. Gravitis J. Green Forest and Agricultural Waste Bio-refinery Techniques and Breakthrough Materials. European Chemistry Congress 2016.
  4. Gravitis J.  Forty min Plenary Lecture "From Circular Bioeconomy to the Fourth Industrial Revolution". Abstract Book of the International Conference: Renewable Plant Resources: Chemistry, Technology, Medicine. 2017, , 19-20. ISBN 978-5-9651-1083-4.