Mg.chem. Laimonis Deme

Izglītība

1976 - Maģistra grāds ķīmijā (Mg.chem.), ķīmija; Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte

Zinātniskās intereses un kompetence

Poliuretāna sintēzes procesu pielāgošana lielapjoma ražošanai. 

Nozīmīgākie projekti

2018-2021 - M-ERA.Net 2 - No atjaunojamām izejvielām iegūtas un ar nanokristālisko celulozi modificētas kriogēnās izolācijas izstrāde (Bio4Cryo) (Nr. 1.1.1.5/ERANET/18/03), zinātniskais asistents

2018-2020 - Eiropas Kosmosa aģentūra - Light Weight Polyurethane Insulation for the Bulkhead of Ariane Rocket, Produced with the Next Generation Blowing Agents and Environmentally Friendly Catalysts (CRYOFOAMS-LW) (Nr.4000124200/18/NL/SC), zinātniskais asistents

2017-2019 - ERAF - Ar nano/mikro celulozi pildīti poliuretāna/poliizociānurāta siltumizolācijas materiāli (Nr.1.1.1.1/16/A/031), zinātniskais asistents

2014-2017 - VPP 6 - Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (ResProd), apakšprojekta Nr. 3 Biomateriāli un bioprodukti no meža resursiem ar daudzpusīgu pielietojumu, aktivitāte Poliuretānu pārklājumus ar samazinātu degamību uz fosforu saturošu poliolu bāzes koksnes aizsardzībai izstrāde, zinātniskais  asistents

2015-2017 - Eiropas Kosmosa aģentūra - Rigid Polyurethane Foams for External Tank Insulation for Launcher Upper Stages (CRYOFOAMS) (Nr. 400011453/15/NL/NDe), zinātniskais asistents

2014-2015 - ERAF - Inovatīvu poliolu un poliolu sistēmu izstrādne no reciklēta polietilēntereftalāta (PET) pārslām un atjaunojamo izejvielu resursiem (Nr.2014/0043/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/063), zinātniskais asistents

 

Nozīmīgākās publikācijas

  1. Fridrihsone-Girone, A., Stirna, U., Misane, M., Lazdiņa, B., Deme, L. Spray-applied 100% volatile organic compounds free two component polyurethane coatings based on rapeseed oil polyols. - Progress in Organic Coatings, 2016, 94, 90-97 (Doi: 10.1016/j.porgcoat.2015.11.022).
  2. Yakushin, V., Stirna, U., Bel'Kova, L., Deme, L., Sevastyanova, I. Properties of rigid polyurethane foams filled with milled carbon fibers. - Mechanics of Composite Materials, 2011, 46-6, 679-688 (Doi: 10.1007/s11029-011-9181-2).
  3. Yakushin, V., Stirna, U., Sevastyanova, I., Deme, L., Zeltiņš, V. Properties of sprayed polyurethane and polyisocyanurate foams obtained from vegetable oil polyols. – Medziagotyra, 2008, 14-4, 333-336 (ISSN: 13921320).