M.Sc.Eng. Sanita Reinerte

Izglītība

2017 - Profesionālais maģistra grāds materiālu dizainā un tehnoloģijā (M.Sc.Eng.), Rīgas Tehniskā universitāte.

2015 - Dabaszinātņu bakalaura grāds ķīmijā (B.Sc.), Latvijas Universitāte.

Zinātniskās intereses un kompetence

Materiālu kvalitatīvā un kvantitatīvā ķīmiskā analīze. Biorafinēšana kā koksnes un citu biomasas produktu pirmapstrādes (pre-treatment) metode biopolimēru ekstrakcijai. Elektrovērpšanas pielietojums materiālu un biomateriālu (t.i. medicīnisko) inženierijā. Mikrolīmeņa toksisko vielu un elementu analīze dabas un rūpniecības produktos (trace element analysis).

Kompetences - analītiskās ķīmijas klasiskās un instrumentālās analīzes metodes, atomabsorbciometrija (FAAS, ETAAS), GC-MS un FTIR, elektrovērpšana un autohidrolīze (Steam explosion).

Nozīmīgākie projekti

Eiropas Savienības Horizon 2020 projekts ERIFORE – “European Research Infrastructure for Circular Forest Bioeconomy”, (granta nr. 654371), 2016 – 2018. Izpildītāja

Valsts Pētījumu programmas Nr. 4.1. “Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas” (ResProd) 3.Projekts “Biomateriāli un bioprodukti no meža resursiem ar daudzpusīgu pielietojumu”, 2017. Izpildītāja

Papildus informācija

No 2017. gada studē Ķīmijas doktorantūrā Latvijas Universitātē.

Nozīmīgākās publikācijas

  1.  Reinerte S., Andzs M., Tupciauskas R., Veveris A., Gravitis J. Steam explosion as a pre-treatment method for bio-refined Hybrid aspen lignocellulose. Proceedings of the 11th International Scientific and Practical Conference, Volume III, 2017, Rezekne, 276-281 (360), ISSN 1691-5402.