Mg.sc.ing. Sanita Reinerte

Izglītība

2017 - līdz šim brīdim, doktorantūras studijas, ķīmija; Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte 

2017 - Profesionālais maģistra grāds materiālu dizainā un tehnoloģijā (Mg.sc.ing.), materiālu dizains un tehnoloģija; Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Zinātniskās intereses un kompetence

Intereses: Bioekonomika, zaļās tehnoloģijas, to ērtāka ieviešana un sasaiste esošajā tehnoloģiskajā tīklā, fundamentālās zinātnes atklājumu un tehnoloģiju pārnese inovatīvos produktos (Deep Technology).

Kompetences: Analītiskās ķīmijas klasiskās un instrumentālās analīzes metodes, materiālu sintēze elektrovērpšanas (Electrospinning) ceļā, biorafinētu produktu iegūšana ar tvaika sprādziena (Steam Explosion) metodi.

Nozīmīgākie projekti

2018-2019 - ERAF - Ar nano/mikro celulozi pildīti poliuretāna/poliizociānurāta siltumizolācijas materiāli (Nr.1.1.1.1./16/A/031), zinātniskais asistents

2016-2018 - ES Apvārsnis 2020 - European Research Infrastructure for Circular Forest Bioeconomy (ERIFORE) (Nr. 654371), zinātniskais asistents

2017 - VPP 6 - Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (ResProd), apakšprojekts Nr. 3 Biomateriāli un bioprodukti no meža resursiem ar daudzpusīgu pielietojumu, zinātniskais asistents