Dr.sc.ing. Uldis Grīnfelds

Izglītība

2012 - Inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds materiālzinātnēs (Dr. ing.). Meža fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes promocijas padome.

Zinātniskās intereses un kompetence

Koksnes uzbūve, ķīmiskais sastāvs. Celulozes un papīra kompozītmateriālu iegūšana un īpašību raksturojums. Ekoloģiskā būvniecība un ekoloģiskie materiāli. Koksnes zinātne un materiāli.

Nozīmīgākie projekti

  • LV KĶI grants “Celulozes reģenerācija un modifikācija videi draudzīgu materiālu iegūšanai” 2017.g.
  • Līgumpētījuma “Dažādu koku sugu ekosorbenta pētījumi” Norvēģu grants. 2017.
  • ERAF projekts Nr.2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/042 „Dabai draudzīga presētā papīra iepakojuma materiāla, kas paredzēts saskarei ar pārtiku, izstrāde ar piedevām no atjaunojamiem dabas resursiem.” ERAF projekts L-JPA-14-0017
  • Līgumpētījuma „Jaunas tehnoloģijas attīstība SIA Livonia Print ofseta drukas nepilnību novēršanai”, pētnieks, vadītājs

Papildus informācija

Kokrūpniecības ekspertu padomes loceklis

Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienības (LKKES) Testēšanas laboratorijas vadītājs.

Rīgas Tehniskā koledža, viesdocents, kvalifikācijas komisijas loceklis.

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte. Meža fakultātes, maģistratūras programmas “Koksnes materiāli un tehnoloģijas” kvalifikācijas komisijas loceklis.

Nozīmīgākās publikācijas

  1. L. Vikele, J.Zoldners, L.Rozenberga, I.Sable, M.Skute, M. Laka, L.Vecbiskena, U.Grinfelds, A.Verovkins, M.Andzs, R.Treimane,  A.Actins Use of molecular chitosan to improve properties of recycled paper fibre sheets, Cellulose chemistry and technology (iesniegts)
  2. Vikele L., Rozenberga L., Sable I., Skute M., Vecbiskena L., Grinfelds U., Zoldners J., Verovkins A., Treimane R. 100% recycled paper packaging materials: processing, properties and potential application. COST akcija FP1205, Budapest, Hungary, 22–23 Sept 2016, pp 47–48.
  3. Vecbiskena L., Rozenberga L., Sable I., Grinfelds U. Let’s think ECO – designs of 100% recycled paper packaging materials. COST akcija FP1205, Boras, Sweden, 13–14 Apr 2016, pp 21–21.
  4. Vecbiskena L., Rozenberga L., Treimane R., Vikele L., Grinfelds U.   Bio-based films: studies of the physical-mechanical and biological. COST akcija FP1205, Boras, Sweden, 13–14 Apr 2016, pp 41–41.
  5. Vikele L., Rozenberga L., Sable I., Skute M., Vecbiskena L., Grinfelds U., Zoldners J., Verovkins A., Treimane R. (2016) 100% recycled paper packaging materials: processing, properties and potential application. COST ACTION FP1205: Cellulosic materials – processing, properties and promising applications. Joint Working Groups & Management Committee Meetings, 22 –23 September 2016, Budapest, Hungary, Book of Abstract, pp.47-48.