Drukāt
logo

Zinātniskā darbība > Programmas, projekti > ESF un ERAF projekti > LVKĶI ekselences attīstība 

|-ERAF2.jpg 612x338px|-ES2.jpg 614x481px  |-Sauklis2.jpg 573x38px

  

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta
ekselences attīstība
 

 

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
(Nr. 2015/0021/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/010)


Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
Aktivitāte 2.1.1.3.3. "Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība”

 

Projekta ietvaros plānots paugstināt LV KĶI zinātnisko ekselenci. LV KĶI Latvijas zinātnisko institūciju starptautiskajā vērtējumā 2013.gadā saņēma vidējo vērtējumu 4, nevienā punktā vērtējums nebija zemāks par 4. Institūts ir raksturots, kā viens no vadošajiem savā zinātnes nozarē šobrīd, bet pieliekot nopietnus pūliņus, ir iepējams kļūt par ievērojamu starptautisku līderi. Šobrīd sasniegtais ar pieejamajiem ierobežotajiem resursiem ir panākts daudz smagākā darbā salīdzinot ar citiem ārvalstu analogiem institūtiem. Pētniecības kvalitāte ir starp labākajām, kas ir sasniegta Latvijā, un tā ir starptautiski konkurētspējīga. Ir ļoti maz institūciju, kur pētniecība tiek veikta tik visaptveroši. Bioekonomika ir viena no programmas Horizon2020 izaicinājumiem, tā ir joma, kur LV KĶI ir specializējies un integrējies Eiropas zinātnes telpā. Ņemot vērā mežu nozīmi Latvijas ekonomikā un institūta specifiku, ļoti svarīgi ir palielināt tam nacionālo finansējumu.

 

Kā būtiski punkti instucionālās kapacitātes uzlabošanā, lai efektīvāk darbotos nākošajā Eiropas struktūrfandu plānošanas periodā, ir jāizdala:

 

 

Projekta īstenošanas vieta –
    

        Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts,
       
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (www.kki.lv , koks@edi.lv).

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. Uģis Cābulis (cabulis@edi.lv).

 

Projekta īstenošanas laiks: 01.03.2015-31.12.2015.

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 10 mēneši.

 

Finansējuma apjoms: 263 281 EUR.

Projekta īstenošanas gaita:

29.06.2015 izsludināts iepirkums Nr. LV KĶI-2015/18-ERAF “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta telpās ERAF projekta Nr.2015/0021/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/010 “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta ekselences attīstība” ietvaros”, izpildītājs SIA "Baltic Network Construction", līguma summa:  64 896,83 EUR bez PVN. Līgums izpildīts.

29.06.2015, pamatojoties uz tirgus izpētes rezultātiem, noslēgts līgums ar SIA “RGP” par finanšu analīzes sistēmas Jedox ieviešanu ERAF projekta Nr.2015/0021/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/010 “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta ekselences attīstība” ietvaros”, līguma summa EUR 2750,00 bez PVN. Līgums izpildīts.

01.07.2015 izsludināts iepirkums Nr. LV KĶI-2015/19-ERAF “Bīstamo atkritumu utilizācija ERAF projekta Nr. 2015/0021/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/010 “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta ekselences attīstība” ietvaros”, izpildītājs A/S "BAO", līguma summa:  11 000,00 EUR bez PVN. Līgums izpildīts.

01.07.2015 vispārīgās vienošanās Nr. VRAA/2013/55/AK/CI-85PG ietvaros ar SIA “RGP” noslēgts līgums par darba laika uzskaites WEB, personāla uzskaites (+100 darbiniekiem) un preču iepirkuma līguma pārvaldības moduļu licenču iegādi, līguma summa EUR 3699,56 bez PVN. Līgums izpildīts.

07.07.2015 vispārīgās vienošanās Nr. VRAA/2013/55/AK/CI-85PKP ietvaros ar SIA “RGP” noslēgts līgums par Horizon konsultāciju pakalpojumu sniegšanu, līguma summa EUR 25 350,00 bez PVN. Līgums izpildīts.

05.08.2015 vispārīgās vienošanās Nr. VRAA/2014/17/AK/CI-90 ietvaros ar AS “Capital” noslēgts līgums par datoru piegādi, līguma summa EUR 1277,03. Līgums izpildīts.

10.08.2015 vispārīgās vienošanās Nr. VRAA/2013/55/AK/CI-85PG ietvaros ar SIA “DPA” noslēgts līgums par Ofisa programmatūras piegādi, līguma summa EUR 51,49 bez PVN. Līgums izpildīts.

08.09.2015 izsludināts iepirkums Nr. LV KĶI-2015/20-ERAF
“Prezentāciju tehnikas iegāde ERAF projekta Nr. 2015/0021/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/010 “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta ekselences attīstība” ietvaros”:

Daļa Nr. 1 Prezentāciju tehnikas iegāde A. Kalniņa mācību auditorijai

Piegādātājs: A/S "Capital"

Līguma summa:  5471,92 EUR bez PVN

Līgums izpildīts

Daļa Nr. 2 Prezentāciju tehnikas iegāde Rektora zāle

Piegādātājs: A/S "Capital"

Līguma summa:  14984,62 EUR

Līgums izpildīts

Daļa Nr. 3 Prezentāciju tehnikas iegāde Lielā zāle

Piegādātājs: A/S "Capital"

Līguma summa:  16671,84 EUR

Līgums izpildīts

Daļa Nr. 4 Prezentāciju tehnikas iegāde foajē

Piegādātājs: A/S "Capital"

Līguma summa:  1772,97 EUR

Finansiālu apsvērumu dēļ līgums netika noslēgts.

28.09.2015 izsludināts iepirkums Nr. LV KĶI-2015/21-ERAF
“Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta konferenču zāles remonts ERAF projekta Nr. 2015/0021/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/010 “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta ekselences attīstība” ietvaros”, izpildītājs: SIA "INO", līguma summa:  20 976,47 EUR bez PVN. Līgums izpildīts.

13.10.2015 vispārīgās vienošanās Nr. VRAA/2013/36/AK-CI-86 ietvaros ar SIA “Daiļrade Ekspo” noslēgts līgums par apmeklētāju krēslu un konferenču krēslu piegādi, līguma summa EUR 7900,60 bez PVN. Līgums izpildīts.

21.10.2015 izsludināts iepirkums Nr. LV KĶI-2015/23-ERAF
“ Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas (ex-post) audits ERAF projekta Nr. 2015/0021/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/010 “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta ekselences attīstība” ietvaros”, izpildītājs: SIA "PricewaterhouseCoopers", līguma summa:  3870,00 EUR bez PVN. Līgums izpildīts.

22.10.2015 vispārīgās vienošanās Nr. VRAA/2013/36/AK/CI-86 ietvaros ar SIA “Daiļrade Ekspo” noslēgts līgums par papildus apmeklētāju krēslu piegādi, līguma summa EUR 1232,25 bez PVN. Līgums izpildīts.

06.11.2015 noslēgts līgums ar PRé Consultants B.V. par SimaPro dzīves cikla analīzes (LCA) programmas un datu bāzes licenču piegādi, līguma summa EUR 25 860,00 bez PVN (iepirkums Nr.: LV KĶI-2015/24-ERAF, PIL 8.2 panta 16. daļas kārtībā). Līgums izpildīts.

  ERAF projekta ietvaros veikts institūta mazās zāles un A. Kalniņa auditorijas kosmētiskais remonts.

 25.11.2015 noslēgts līgums ar SIA "P-Art" par Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta izstrādātā attīstības projekta - pusrūpniecisko jeb pilotiekārtu parka izveides sociālekonomiskā pamatojuma izstrādi, līguma summ EUR 1600,00 bez PVN. Līgums izpildīts.

 03.12.2015 noslēgts līgums ar SIA "PricewaterhouseCoopers" par pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas (ex-post) audita veikšanu, līguma summa EUR 3870,00 bez PVN. Līgums izpildīts.

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

    

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 © 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 28.04.2016.


http://www.kki.lv/ Drukas versija
Informācija no: http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=250
Izdrukas laiks: 16.06.2024 plkst. 04:58