Drukāt
logo

Aktualitātes > Komercializācijas piedāvājums

Komercializācijas piedāvājums


Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts piedāvā uzņēmējiem iegādāties jaunu institūtā radītu intelektuālā īpašuma objektu / izstrādņu izmantošanas tiesības

   

Eiropas Reģionālās Attīstības fonda (ERAF) lietišķo pētījumu projektu ietvaros Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātnieki radījuši virkni izgudrojumu, ko piedāvā uzņēmumiem izmantot savu produktu un pakalpojumu attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai. Patlaban tiek piedāvāts iegādāties / komercializēt 5 zinātnisko izstrādņu izmantošanas licences.

 

Komercializēšanas objekti:

Informācija interesentiem:

 

Interesents tiek aicināts piedalīties sarunu procedūrā, izsakot savu piedāvājumu interesējošam objektam. Piedāvājumu izsaka nosūtot vēstuli pa pastu uz adresi Rīgā, Dzērbenes ielā 27, LV-1006, Latvija vai iesniedzot personīgi institūtā sekretariātā, slēgtā aploksnē ar norādi "Komercializācijas piedāvājums".

 

Piedāvājumi jāiesniedz (nosūtīšanas pasta zīmogs) līdz iesniegšanas datumam, pēc kura divu nedēļu laikā tiek noslēgts līgums. Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kurš izteicis izdevīgāko piedāvājumu konkrētajam komercializēšanas objektam. Institūtam ir tiesības atteikt slēgt līgumu par komercializēšanu, ja piedāvājums nav samērojams ar šī objekta radīšanai veiktajām pētniecības izmaksām. Gadījumā, ja kāds no pretendentiem atsakās slēgt līgumu pēc sarunu procedūras rezultātu paziņošanas, līgumu tiek piedāvāts slēgt nākamā izdevīgākā piedāvājuma pretendentam.

 

Sarunu procedūra par izmantošanas tiesību piešķiršanu intelektuālā īpašuma objektiem Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā notiek, lai nodrošinātu sekmīgu projektu ietvaros radušo intelektuālo īpašumu komercializāciju, ko nosaka 03.01.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr. 14 (ar groz. līdz 20.01.2015).

 

Piedāvājumi jāiesniedz divu mēnešu laikā no oficiālā paziņojuma publicēšanas. Oficiālais paziņojums 

 

Piedāvājumu iesniegt līdz 07.05.2017.

  

Jautājumus par sarunu procedūras norisi var sniegt LVKĶI dir. Uģis Cābulis (tālr. +371-67553063; e-pasts: koks@edi.lv) vai Dir.vietn. saimnieciskajos jautājumos Iveta Ušacka (tālr. +371-67553063; e-pasts: koks@edi.lv). Atbildes uz specifiskiem jautājumiem var sniegt projektu vadītāji (skatīt katra projekta aprakstu).© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 08.03.2017.


http://www.kki.lv/ Drukas versija
Informācija no: http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=277
Izdrukas laiks: 16.06.2024 plkst. 21:44