Drukāt
logo

Izglītība

LV KĶI un izlītība


     
Sagatavotās mācību programmas un lekciju kursi

J.Dolacis. Lekciju kurss "Dažāda starojuma veidu ietekme uz mežu un koksni" (LLU Meža fakultātes maģistrantiem).  
  

A.Treimanis:

Ģ.Zaķis: Studiju programma "Koksnes ķīmijas pamati " (RTU MZLĶF studentiem). - "Izmeklētas nodaļas lignīna ķīmijā saistībā ar KĶI veiktajiem pētījumiem" (RTU MZLĶF maģistrantiem).
 

Ģ.Zaķis, B.Neiberte. Lekcijas "Koksnes analītiskā ķīmija" un laboratorijas darbi RTU MZLĶF studentiem.
 

U.Viesturs. Priekšmeti " Rūpnieciskā biotehnoloģija" un "Vides biotehnoloģija" (LU BF studentiem), kā arī "Ievads biotehnoloģijā" (LLU PTF studentiem).
 

N.Vederņikovs. Lekciju kurss"Koksnes hidrolīze" (RTU MZLĶF 4.kursa studentiem).
 

J.Grāvītis. Lekcijas "Bezatkritumu tehnoloģijas un to integrācija" fizikas maģistrantiem LU programmā "Fizika un tehnoloģijas līdzsvarotai attīstībai" (Cilvēkam un dabai draudzīgas tehnoloģijas).
  

I.Andersone:

I.Irbe. Lekcijas par koksnes noārdīšanos ar bioloģiskiem noārdītājiem un koksnes aizsardzības līdzekļiem un paņēmieniem (LLU studentiem un maģistrantiem).

Bakalauru, maģistru, inženierdarbu, doktorantūras vadība

Doktorantūras darbu vadība

Maģistru darbu vadība

 

RTU Materiālzinātnes un lietišķas ķīmijas fakultātes (RTU MLĶF) maģistranti:

Studentu darbu vadība© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 17.02.2009.


http://www.kki.lv/ Drukas versija
Informācija no: http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=63
Izdrukas laiks: 29.05.2024 plkst. 21:14