Drukāt
logo

Zinātniskā darbība > Laboratorijas

Laboratorijas


Bioinženierijas laboratorija     

Vadītājs: Juris Vanags, Dr., Pētnieks, btc@edi.lv, +371-67553063

Biokompozītu laboratorija

Vadītājs: Juris Zoldners, Dr., Vad. pētnieks, jzoldn@edi.lv, +371-67553182

Biomasas eko-efektīvas izmantošanas laboratorija

Vadītājs: Jānis Grāvītis, Dr.habil., Vad. pētnieks, jgravit@edi.lv, +371-67553137

Celulozes laboratorija

Vadītājs: Uldis Grīnfelds, Dr., Pētnieks, uldisg@edi.lv

Koksnes bionoārdīšanās un aizsardzības laboratorija

Vadītājs: Bruno Andersons, Dr., Vad. pētnieks, bruno.andersons@edi.lv, +371-67552554

Lignīna ķīmijas laboratorija

Vadītājs: Gaļina Teliševa, Dr.habil., Vad. pētnieks, ligno@edi.lv, +371-67555916

Koksnes polimēru kompozītu grupa

Vadītāja Galia Šulga, Dr.habil., Vad. pētnieks, shulga@junik.lv

Polimēru laboratorija

Vadītājs: Uģis Cābulis, Dr., Vad. pētnieks, cabulis@edi.lv, +371-67552581

Polisaharīdu laboratorija

Vadītājs: Nikolajs Vederņikovs, Dr.habil., Vad. pētnieks, ved@edi.lv, +371-67553760

Tehnoloģisko pētījumu daļa

Vadītājs: Jānis Rižikovs, Dr., Vad. pētnieks, rijans@inbox.lv

 

Informācija atjaunota 23.03.2016© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 23.03.2016.


http://www.kki.lv/ Drukas versija
Informācija no: http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=93
Izdrukas laiks: 29.09.2023 plkst. 07:38