LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde

  

|-ESF2.jpg 580x353px |-ES2.jpg 614x481px  |-Sauklis2.jpg 573x38px

 

Inovatīva tehnoloģija šķiedraugu atlikumu kompleksai pārstrādei produktos ar augstu pievienoto vērtību 

 

Eiropas Sociālā attīstības fonda projekts 
(Nr. 2013/0044/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/022)


Darbības programma „Cilvēkresursi un  nodarbinātība”
Aktivitāte 1.1.1.2. "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" (Otrā kārta)

   

Projekta mērķis: Izveidot darbaspējīgu zinātnisko komandu, apvienojot kompetenci biomasas ķīmijas un inženierzinātnes nozarēs, kā arī projekta iesniedzēja institūcijā: „Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts” un partnerinstitūcijā: „Latvijas Lauksaimniecības universitāte”, piesaistot jaunos speciālistus, lai izstrādātu jaunu tehnoloģisko paņēmienu kompleksai kaņepju spaļu pārstrādei. 

  

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:

 

1.    Jaunas zinātniskās grupas izveide.

2.    Pētniecība:

2.1. Kaņepju spaļu priekšapstrādes pētījumi furfurola iegūšanai:

- Galveno parametru ietekme uz furfurola iegūšanu, izpēte izmantojot pilno faktora eksperimenta plānu;
- Galveno parametru ietekme uz furfurola iegūšanas dinamiku un iznākumu;
- Furfurola iegūšanas optimālo parametru noteikšana;
- Kaņepju spaļu un to lignocelulozes ķīmiskā sastāva izpēte atkarībā no procesa parametriem.

2.2. Tvaika sprādziena (TS) pētījumi atkarībā no tehnoloģiskā režīma:

- izejmateriālu iznākuma analīze pēc TS;
- izejmateriālu beramblīvuma un beramtilpuma izmaiņas pēc TS.

2.3. Plātņu izgatavošanas tehnoloģiskā procesa parametru pētījumi:

- presējamā materiāla novērtēšana;
- plātņu virsmas novērtēšana;
- robežstiprība statiskajā liecē;
- skaņas absorbcijas spēja akustiskajā caurulē;
- skaņas absorbcijas spēja reverberācijas kamerā.

2.4. Publikāciju sagatavošana;

2.5. Tehnoloģiskā reglamenta izstrādāšana;

2.6. Rezultātu atspoguļošana starptautiskās zinātniskās konferencēs.

3. Jaunu darbavietu izveide. 

 

Projekta īstenošanas vieta –

 

Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūts (LVKĶI),
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (http://www.kki.lv/, koks@edi.lv).

 

sadarbības partneris:

 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (LLU),
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001 (http://www.llu.lv/).

  

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums - 21 mēneši.

 

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.Sc.Ing. Jānis Rižikovs (j.rizikovs@edi.lv).

   

Projekts uzsākts: 01.12.2013.

 

Projekta īstenošanas gaita: 


28.02.2014 Rezultāti pārskata periodā  no 01.12.2013. - 28.02.2014.   skatīt
 

31.05.2014 Rezultāti pārskata periodā  no 01.03.2014. - 31.05.2014.   skatīt  
 

01.09.2014 Rezultāti pārskata periodā  no 01.06.2014. - 31.08.2014.   skatīt  
  

01.12.2014 Rezultāti pārskata periodā  no 01.09.2014. - 30.11.2014.   skatīt
  

09.03.2015 Rezultāti pārskata periodā  no 01.12.2014. - 28.02.2015.   skatīt      
 

09.06.2015 Rezultāti pārskata periodā  no 01.03.2015. - 31.05.2015.   skatīt
   

31.08.2015 Rezultāti pārskata periodā  no 01.06.2015. - 31.08.2015.   skatīt
   

 


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 28.04.2016.