LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
LV KĶI-2014/34-ERAF

Informatīvs paziņojums par plānoto līgumu
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
 
Paziņojuma datums: 08.12.2014
Iepirkuma Nr.: LV KĶI-2014/34-ERAF
Iepirkuma priekšmets: Lorentzen & Wettre šķiedru analizatora FiberTester S/N 104 kalibrācija
Nolikums: Nolikums
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 22.12.2014, plkst. 11:00
Jautājumi un atbildes: -

Lēmuma pieņemšanas datums:27.01.2015

Izpildītājs: ABB Oy

Līguma summa: 3800,00 EUR

Iepirkumu komisijas lēmums (27.01.2014)

Līgums


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 16.03.2015.