Poliola komponente cieto putupoliuretānu ražošanai

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

Komercializēšanas objekts: Poliola komponente cieto putupoliuretānu ražošanai

Objekts tapis realizējot Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts Nr. 2014/0043/ 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/063 "Inovatīvu poliolu un poliolu sistēmu izstrādne no reciklēta polietilēntereftalāta (PET) pārslām un atjaunojamo izejvielu resursiem"

Izstrādāts: LVKĶI Polimēru laboratorija

Ir radīta un tiek piedāvāta inovatīvu poliolu sintēzes metodika no reciklēta polietilēntereftalāta (PET) pārslām un rapšu eļļas, kā arī receptūra siltumizolācijas materiālu (poliuretāna/poliizociānurāta  PU/PIR putuplastu) ieguvei no šiem polioliem. Tādā veidā tiek piedāvāti videi draudzīgāki, no atjaunojamiem resursiem un otrreiz pārstrādātiem materiāliem iegūtas izejvielas būvmateriālu ražošanai, veicinot materiālu un enerģijas izmantošanas efektivitāti un vides aizsardzību.

Poliolu iegūšanai tiek piedāvāta nepārtraukta divpakāpju sintēze, kurā iegūst poliolus ar kopējo atjaunojamo un reciklējamo izejvielu saturu līdz pat 50 %. Metode izstrādāta iegūšanai rūpnieciskos apstākļos. Poliolu priekšrocība ir to savietojamība ar fizikālajiem uzputošanās aģentiem un stabilitāte pret kristalizēšanos. Ar šiem polioliem iespējams aizstāt izejvielas no naftas produktiem poliuretānu/poliizociānurāta (PU/PIR) putuplastu receptūrās un iegūt PU/PIR putuplastus ar līdzvērtīgām īpašībām kā iegūtus no naftas produktiem.

Izstrādātajās PU/PIR putuplastu receptūrās iekļauti rapšu eļļas un PET polioli, kā arī tādas vielas kā virsmas aktīvais aģents, uzputošanās aģents, katalizatori u.c., kas ir būtiski putuplasta iegūšanā. Receptūras ir atšķirīgas PUR/PIR putuplastiem ar dažādiem izocianāta indeksam un tās ir pielāgotas attiecīgajai putuplastu iegūšanas metodei – liešanai vai smidzināšanai.

Piedāvājumu iesniegt līdz 07.05.2017.

Jautājumus par sarunu procedūras norisi var sniegt LVKĶI Dir. Uģis Cābulis (tālr. +371-67553063; e-pasts: koks@edi.lv)
        vai Dir.vietn. saimnieciskajos jautājumos Iveta Ušacka (tālr. +371-67553063; e-pasts: koks@edi.lv).
Atbildes uz specifiskiem jautājumiem var sniegt projekta vadītājs Uģis Cābulis (E-pasts: cabulis@edi.lv).