Presētā papīra ražošanas receptūra

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

Komercializēšanas objekts:  Presētā papīra ražošanas receptūra

Objekts tapis realizējot Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts Nr. 2014/0018/ 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/042 "Dabai draudzīga presētā papīra iepakojuma materiāla, kas paredzēts saskarei ar pārtiku, izstrāde ar piedevām no atjaunojamiem dabas resursiem

Izstrādāts: LVKĶI Celulozes laboratorija

ERAF projekta laikā ir izstrādāta inovatīva receptūra videi draudzīga presētā papīra iepakojumam, kas paredzēts saskarei ar pārtiku, receptūra un izpētītās inovatīvā materiāla īpašības. Jaunais presētā papīra materiāls raksturojas ar:

  • Projekta ietvaros izstrādātais presētā papīra iepakojuma materiāls ir līdz 2 reizēm izturīgāks sausā stāvoklī un līdz 9 reizēm izturīgāks mitrā stāvoklī par tirgū esošiem analogiem. Tirgū esošie analogi, kas ir ar augstu izturību mitrā stāvoklī ir mazāk izturīgi sausā stāvoklī un otrādi. Piedeva no atjaunojamiem dabas resursiem nodrošina augstu mehānisko izturību gan sausā, gan mitrā stāvoklī.
  • Projekta ietvaros izstrādātā presētā papīra iepakojuma materiāls uzrāda līdzvērtīgas barjerīpašības (gaisa caurlaidību un ūdens tvaika caurlaidību) ar tirgū esošiem analogiem.
  • Presētā papīra iepakojuma prototips uzrāda antibakteriālas īpašības, kas nodrošina papīra iepakojuma materiāla spēju pārtikas produktu aizsargāt pret bojāšanos un samazina slimību izraisošu baktēriju aktivitāti un vairošanos. Tirgū esošie analogi antibakteriālas īpašības neuzrāda.
  • Izstrādātais presētā papīra iepakojuma prototips ir kompostējams. Pilnīga sadalīšanās augsnē notiek 40 dienu laikā. Iegūtie rezultāti ir līdzvērtīgi ar tirgū esošiem analogiem. Pēc kompostēšanas piedeva palielina slāpekļa saturu augsnē, kas var kalpot par mēslojumu.
  • Izstrādātā prototipa ražošanas metode nodrošina, ka ražošanas procesā tiek samazināts notekūdeņos nonākušo sīko šķiedru un papīru pildvielu daudzums. Jaunās piedevas izmantošana presētā papīra materiālu ražošanas procesā līdz 2 reizēm samazina notekūdeņu piesārņojumu, salīdzinājumā ar tirgū pielietoto analogu piedevu izmantošanu.

Piedāvājumu iesniegt līdz 07.05.2017.

Jautājumus par sarunu procedūras norisi var sniegt LVKĶI Dir. Uģis Cābulis (tālr. +371-67553063; e-pasts: koks@edi.lv)
        vai Dir.vietn. saimnieciskajos jautājumos Iveta Ušacka (tālr. +371-67553063; e-pasts: koks@edi.lv).
Atbildes uz specifiskiem jautājumiem var sniegt projekta vadītājs Uldis Grīnfelds (E-pasts: uldisg@edi.lv).