Saplāksnis ar uzlabotām ilgizturības īpašībām

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

Komercializēšanas objekts: Saplāksnis ar uzlabotām ilgizturības īpašībām

Objekts tapis realizējot Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts Nr. 2014/0018/ 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/040 "Saplāksnis no termiski modificētiem finieriem ar uzlabotām ilgizturības īpašībām"

Izstrādāts: LVKĶI Koksnes bionoārdīšanās un aizsardzības laboratorija

Izstrādāts jauns koksnes produkts – saplāksnis ar būtiski labākām funkcionālām īpašībām, kuram nodrošināta mazāka mituma un ūdens uzsūcamība un augstāka izturība pret noārdīšanos ar trupes sēnēm, neizmantojot biocīdus un virsmas laminēšanu. Saplāksnis paredzēts lietošanai pastāvīga vai regulāri augsta mitruma apstākļos atbilstoši 3.lietošanas klasei (EN 335-3), kur saplākšņa mitrums bieži ir virs 20%, līdz ar to tas ir pakļauts sēņu iedarbības riskam.

Līdzīgi visiem koksnes izstrādājumiem, līmētie plātņu materiāli, t.sk. saplākšņi, pakļauti vides apstākļu un bioloģisko aģentu iedarbībai. Šo iedarbību rezultātā koksnes materiāls ne tikai zaudē dekoratīvās īpašības, bet rodas ar mitruma un koksnes sēņu ietekmi saistītie bojājumi: virskārtu degradācija, plaisāšana, izmēru izmaiņas, delaminēšanās. Mērķtiecīgi izmainot koksnes ķīmisko sastāvu un mikrostruktūru, iespējams būtiski izmainīt tās ilgizturības īpašības vēlamā virzienā, paplašinot pielietošanas iespējas un uzlabojot konkurētspēju ar citiem materiāliem.

Koksnes modificēšanai izmantots termiskās modificēšanas (TM) paņēmiens. Saplāksnis tiek salīmēts no modificētiem finieriem, kas apstrādāti inertā vidē pie paaugstinātas temperatūras un paaugstināta ūdens tvaika spiediena.  Izstrādāts paņēmiens finieru izvietojamam autoklāvā, kas ļauj iegūt kvalitatīvu materiālu bez deformācijām. Modificēto finieru salīmēšanai eksperimentāli atrastas un rūpnieciskos apstākļos pārbaudītas ekonomiski pieņemamas līmes, izstrādāti līmēšanas režīmi. Izstrādāti arī gatava saplākšņa termomodifikācijas režīmi.

Salīdzinot ar nemodificētiem saplākšņiem, plātnēm no TM finieriem un TM gatavam saplāksnim ir zemāks līdzsvara mitrums, ievērojami mazāka briešana biezumā un augstāka formas stabilitāte, gan piesūcināšanas ar ūdeni-žāvēšanas, gan sasalšanas-žūšanas ciklos. Saplākšņi mazāk pakļauti krāsojošo sēņu apaugumam, tos mazāk degradē trupes sēnes.

Izstrādātais produkts – hidrotermiski modificēts saplāksnis veiksmīgi var konkurēt ar analogiem, biocīdus saturošiem produktiem, ņemot vērā vairākus būtiskus vides aspektus, no kuriem svarīgākie: darbs ar ķīmiskiem aizsardzības līdzekļiem saplākšņa ražotnē, potenciāls vides piesārņojums ekspluatācijā, iespējamas utilizēšanas problēmas pēc produkta dzīves cikla beigām. Tas var ieņemt tirgus nišu plātņu produktiem, kuriem izvirzītas bioizturības prasības paaugstināta mitruma apstākļos (t.sk., transportlīdzekļiem u.c.)

Produkta mērķa grupa: saplākšņa ražotāji vai termiski modificētas koksnes ražotāji, kā arī termomodificēšanas pakalpojuma sniedzēji saplākšņa ražotājiem.

Piedāvājumu iesniegt līdz 07.05.2017.

Jautājumus par sarunu procedūras norisi var sniegt LVKĶI Dir. Uģis Cābulis (tālr. +371-67553063; e-pasts: koks@edi.lv)
        vai Dir.vietn. saimnieciskajos jautājumos Iveta Ušacka (tālr. +371-67553063; e-pasts: koks@edi.lv).
Atbildes uz specifiskiem jautājumiem var sniegt projekta vadītājs Bruno Andersons (E-pasts: bruno.andersons@edi.lv).