Tehnoloģiskā procesa shēma, kas vērsta uz enerģētiskās vērtības palielināšanu koksnes granulām

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

Komercializēšanas objekts: Tehnoloģiskā procesa shēma, kas vērsta uz enerģētiskās vērtības palielināšanu koksnes granulām

Objekts tapis realizējot Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts Nr. 2014/004/ 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/054 "Granulēto augu biomasas kurināmā kvalitātes paaugstināšana impregnējot tās virsmas slāni ar augstās enerģētiskās ietilpības šķidro energonesēju atkritumiem,  iepriekš apstrādājot biomasu zemas intensitātes mikroviļņu laukā"

Izstrādāts: LVKĶI Lignīna ķīmijas laboratorija

Piedāvāta tehnoloģiskā procesa shēma, kas vērsta uz enerģētiskās vērtības palielināšanu, mitrumizturības pieaugumu, degšanas procesa parametru uzlabošanu gan komerciālajām koksnes granulām, gan granulām, kas izgatavotas no dažādu augu valsts izcelsmes biomasām un to maisījumiem. Process sevī iekļauj granulu apstrādi mikroviļņu laukā, kas nodrošina to efektīvu modifikāciju ar atstrādātām augu valsts izcelsmes eļļām vai atstrādātiem naftas produktiem. Piemēram, komerciālo koka granulu apstrāde pēc izstrādātās tehnoloģiskās shēmas nodrošina to siltumspējas pieaugumu no 18 MJ/kg līdz 24 MJ/kg un enerģētiskā blīvuma pieaugumu no 12 MJ/m3 līdz 16,5 MJ/m3 salīdzinājumā ar neapstrādātajām granulām. Apstrādes rezultātā koka granulu līdzsvara mitruma daudzums pie ilgstošas glabāšanas atmosfērā ar relatīvo mitruma daudzumu 95% samazinājās no 16% līdz 8%. Modificēto granulu degšanas īpatnību izpēte uzrādīja siltuma enerģijas izejas pieaugumu, pilnīgāku sadegšanu, un emisijas samazināšanos salīdzinājumā ar neapstrādātajām granulām. Kompleksā granulētās biomasas apstrādes procesa stadiju izpēte tika veikta divos etapos, izmantojot eksperimentālo iekārtu ar oriģinālu konstrukciju. Sākuma stadijā pētījumi tika veikti, izmantojot divas laboratorijas iekārtas, kuras bija paredzētas granulu apstrādei mikroviļņu laukā un eļļas uznešanai uz apstrādāto granulu virsmas. Otrajā etapā tika izmantota oriģināla periodiskas darbības pilotiekārta, kura tika modificēta izpētes procesā. Salīdzinājumam paredzētās granulas tika izgatavotas no augu valsts izcelsmes biomasas, izmantojot firmas КАHL (Germany) plakanmatricas granulatoru. Balstoties uz veiktajiem eksperimentālajiem pētījumiem tika pamatota iespēja pārējai uz nepārtrauktu procesu, izmantojot izstrādāto principiālo tehnoloģisko shēmu kā bāzes shēmu. Šis uzdevums tiks risināts nākamā projekta ietvarā.

Dotās tehnoloģijas izmantošana ļaus palielināt iegūta biokurināma kvalitāti un samazināt tā ražošanas enerģijas patēriņu, salīdzinājumā ar tradicionālām augu biomasas tarifikācijas metodēm, kas ir priekšnoteikums ražošanas radīšanai ar augstiem tehniski ekonomiskajiem radītājiem.

Latvijā nav mikroviļņu torificēto granulu ražošanas, projektā izstrādātas granulas pēc savām īpašībām atrodas granulu pasaules standartu topā. Granulu iegūšanai tika izmantota Latvijas izejviela.
Pētījumu realizācija paaugstinās granulu eksporta potenciālu, ļaus no zemas kvalitātes izejvielas iegūt augstās kvalitātes granulas.

Piedāvājumu iesniegt līdz 07.05.2017.

Jautājumus par sarunu procedūras norisi var sniegt LVKĶI Dir. Uģis Cābulis (tālr. +371-67553063; e-pasts: koks@edi.lv)
        vai Dir.vietn. saimnieciskajos jautājumos Iveta Ušacka (tālr. +371-67553063; e-pasts: koks@edi.lv).
Atbildes uz specifiskiem jautājumiem var sniegt projekta vadītājs Gaļina Teliševa (E-pasts: ligno@edi.lv).