LATVIAN STATE INSTITUTE OF WOOD CHEMISTRY
bilde

 The public discussion of the National Research Programme
on 10 December, 2010 at 10:00 at the Latvian State Institute of Wood Chemistry
(Dzērbenes iela 27, Riga, Latvia) – programme and presentations

 

Sorry, this information is available only in Latvian:

 

Valsts pētījumu programma Nr. 2010.10-4/VPP-5
“Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga  izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)”
(2010-2013)

1.etapa (29.05.-31.12.2010) rezultātu publiskā apspriešana

2010. gada 10. decembrī, plkst. 10:00.

LV koksnes ķīmijas institūtā Rīgā, Dzērbenes 27, aktu zālē, 4.stāvā.

 

Programma:  http://www.kki.lv/dokumenti/2010.12.10_Programma.pdf 154 kB

   

B.Andersons Programma un tās izpildes gaita

http://www.kki.lv/dokumenti/NatRes_2010.pdf 552 kB

 

R.Galoburda Projekts Nr. 3.Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA) 

http://www.kki.lv/dokumenti/NatRes_2010_PARTIKA_Galoburda.pdf 4 mB

 

T.Rakčejeva Apakšprojekts„Jaunu pārstrādes tehnoloģiju ietekme uz bioloģiski aktīvo savienojumu saglabāšanu pārtikas produktos” 

http://www.kki.lv/dokumenti/NatRes_2010_PARTIKA_Rakcejeva.pdf 750 kB

 

D. Dubrovskis Projekts Nr.2.  Jauni produkti un inovatīvas meža apsaimniekošanas, meža koksnes un nekoksnes produktu ražošanas tehnoloģijas, racionāli izmantojot meža resursus un būtiski palielinot produkcijas pievienoto vērtību (MEŽS).

http://www.kki.lv/dokumenti/NatRes_2010_MEZS_Dubrovskis.pdf 2 mB

 

B.Andersons Apakšprojekts „Maztonnāžas produkti ar augstu pievienoto vērtību no koksnes ar biorafinērijas tehnoloģijām, materiāli ar uzlabotām ilgizturības īpašībām”

http://www.kki.lv/dokumenti/NatRes_2010_MEZS_Andersons.pdf 211 kB

 

V.Segliņš  Projekts Nr.1. Jaunu tehnoloģiju izstrādāšana inovatīvu produktu radīšanai no Latvijas zemes dzīļu resursiem (ZEMES DZĪLES)

http://www.kki.lv/dokumenti/NatRes_2010_ZEME_Seglins.pdf 853 kB

 

M. Kļaviņš Apakšprojekts.1.6. Kūdras īpašību un modifikācijas iespēju izpēte jaunu izmantošanas risinājumu izstrādei

http://www.kki.lv/dokumenti/NatRes_2010_ZEME_Klavins.pdf 1 mB

 

R. Švinka Apakšprojekts 1.4. Keramzīts no Devona un Juras māliem un tā īpašības

http://www.kki.lv/dokumenti/NatRes_2010_ZEME_Svinka.pdf 1 mB 

 

Projekts Nr. 4. Drošas un ilgtspējīgas autoceļu transporta infrastruktūras attīstība (DIATIA) un Latvijas transporta sistēmas harmonizācijas ilgtermiņa programmas izstrāde (LATRANS)

A.Paeglītis Drošas un ilgtspējīgas autoceļu transporta infrastruktūras attīstība(DIATIA)

http://www.kki.lv/dokumenti/NatRes_2010_LATRANS_Paeglitis.pdf 2 mB

 

I.Kabaškins Latvijas transporta sistēmas harmonizācijas ilgtermiņa programmas izstrāde (LATRANS)

http://www.kki.lv/dokumenti/NatRes_2010_LATRANS_Kabaskins.pdf 766 kB

 

Papildus informācija: bruno.andersons@edi.lv


A A A
Letter to LSIWCh
Letter to webmaster
© 2007-2016, Latvian State Institute of Wood Chemistry
Page updated 14.10.2011.