LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
Aktualitātes
04.04.2017. - Publicēta: APP „LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS” DARBĪBAS STRATĒĢIJA  (2015.-2020.).  -Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2015. http://www.kki.lv/new/sites/default/files/lietotaji/arniskk/lv_kki_strategija.pdf

 
 
 
07.11.2016. - Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta (LVKĶI) pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases rezultāti skatīt ...
 
31.10.2016. - LVKĶI seminārs “Cirkulārās bioekonomikas instrumenti H2020 projekta ERIFORE kontekstā”, vada Dr.habil.chem. Jānis Grāvītis skatīt...
 
18.10.2016. - LVKĶI seminārs “Bioenerģija bioekonomikai”, vada Dr.phys. Jānis Āboliņš skatīt...
 
07.-08.10.2016. - Institūta dalība "6. Starptautiskā Izgudrojumu un inovāciju izstāde MINOX 2016" RTU Dizaina centrā, Ķīpsalas ielā 6, Rīgā skatīt...
 
30.09.2016. - Pasākums "Zinātnieku Nakts 2016" Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā skatīt ...
 
01.05.2015. - Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta 2014. gada publiskais pārskats. - Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2015, 44 lpp.  http://www.kki.lv/dokumenti  /LVKKI_Publ_Parskats_2014.pdf 
  
29.12.2014. - Akadēmisko amatu konkurss uz vadošā pētnieka, pētnieka un zinātniskā asistenta amatiem  
 
26.09.2014. - Pasākums "Zinātnieku Nakts 2014" Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā skatīt ...
 
29.05.2014. - LVKĶI Mazajā zālē notika tikšanās un diskusija ar meža nozares uzņēmumu pārstāvjiem par zinātnes un nozares sadarbības iespējām skatīt...

20.05.2014. - Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta 2013. gada publiskais pārskats. - Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2014, 47 lpp.  http://www.kki.lv/dokumenti/LVKKI_Publ_Parskats_2013.pdf 
  
08.05.2014 - Meža nozares gada balvu "Zelta čiekurs" nominācijā „Par mūža ieguldījumu”  saņēma Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta vadošais pētnieks Dr. habil. Arnis Treimanis  skatīt...
  
26.11.2013 - Informatīvie materiāli par LV KĶI zinātnisko darbinieku veikumu VPP NatRes ietvaros skatīt ...
  
26.11.2013 - Valsts Pētījumu programmas noslēguma konference, 2013.gada 26.novembris, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts (Dzērbenes iela 27, Rīga) skatīt ...  
   
26.11.2013 - Izdots: VIETĒJO RESURSU (ZEMES DZĪĻU, MEŽA, PĀRTIKAS UN TRANSPORTA) ILGTSPĒJĪGA IZMANTOŠANA - JAUNI PRODUKTI UN TEHNOLOĢIJAS (NatRes). Valsts pētījumu programma, 2010 – 2013. Rakstu krājums. Sast. Dr.chem. Bruno Andersons, Dr.geol. Valdis Segliņš, Dr.silv. Dagnis Dubrovskis, Dr.sc.ing. Ruta Galoburda, Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis. -  Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2013, 282 lpp. (ISBN 978-9934-14-010-5) skatīt ...
 
27.09.2013 - Pasākums "Zinātnieku Nakts 2013" Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā skatīt ...
 
15.04.2013 - Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta 2012. gada publiskais pārskats. - Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2013, 46 lpp.  http://www.kki.lv/dokumenti/LVKKI_Publ_Parskats_2012.pdf  
    
24.01.2013 - Vernera fon Sīmensa Izcilības balva (Werner von Siemens Excellence Award 2012) tika piešķirta institūta zinātniskajai asistentei Andai Fridrihsonei skatīt ...
 
19.10.2012 - Akadēmisko amatu konkursa uz pētnieku un zinātnisko asistentu amatiem rezultāti ... 
  
28.09.2012 - Pasākums "Zinātnieku Nakts 2012" Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā skatīt ...
  
04.06.2012 - Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta 2011. gada publiskais pārskats. - Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2012, 47 lpp.  http://www.kki.lv/dokumenti/LVKKI_Publ_Parskats_2011.pdf  
  
23.04.2012 - Ievēlēts Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta direktors

14.03.2012 - Akadēmisko amatu konkursa uz zinātnisko asistentu amatiem rezultāti ...   
  
06.03.2012 - Akadēmisko amatu konkursa uz pētnieku amatiem rezultāti
    
26.10.2011 - Apvienotajā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresā un Letonikas IV kongresā „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”, Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī tika prezentēta Valsts pētījumu programma Nr. 2010.10-4/VPP-5 “Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga  izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)” (2010-2013) skatīt ...
 
23.09.2011 - Notika "Zinātnieku Nakts 2011" pasākums Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā skatīt ...

     

01.06.2011 - Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta 2010.gada publiskais pārskats. - Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2011, 48 lpp.  http://www.kki.lv/dokumenti/LVKKI_Publ_Parskats_2010.pdf   
 
09.03.2011 - Iznācis populārs apskats par 7. IP projektu WOOD-NET - Andersons B., Kokorevics A. Improving Latvia’s wood research capabilities. - International Innovations, 2011, Issue Food, N 1, pp. 83-85 skatīt ...    
   
10.12.2010 - Valsts pētījumu programmas Nr. 2010.10-4/VPP-5 “Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga  izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)” (2010-2013)  publiskā apspriešana 2010. gada 10. decembrī pl. 10.00 Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā (Dzērbenes iela 27, Rīga, Latvija) - programma un prezentācijas skatīt ...    

  

  
24.09.2010 - Zinātnieku Nakts 2010 - institūta laboratorijas ir atvērtas visiem interesentiem. No 18.30 līdz 23.00 vizītes institūta laboratorijās, tikšanās un diskusijas ar institūta jaunajiem, kā arī pieredzējušajiem zinātniekiem. Iepazīšanās ar viņu izmantotajām iekārtām un metodēm, izstrādātajiem materiāliem un produktiem ...  
    
20.-21.09.2010 - The Fifth European Conference on Wood Modification ECWM5, September 20-21, 2010, Riga, Latvia http://www.ecwm5.lv/ . Konferenci organizē Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts 7 IP projekta WOOD-NET ietvaros. !!! 
   
10.05.2010 - Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta 2009.gada publiskais pārskats. - Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2010, 52 lpp. http://www.kki.lv/dokumenti/LVKKI_Publ_Parskats_2009.pdf 

  

05.03.2010 - Institūtā vizītē ieradās Lielbritānijas firmas Ellis IP Limited direktors Dr. Michael Ellis un Latvijas firmas Cormack Consultancy Baltic pārstāvis Edgars Zellis. Institūta Zinātniskās padomes sekretārs Dr. Arnis Kokorevičs un Vadošais pētnieks Dr. Jānis Dolacis iepazīstināja viesus ar institūta zinātniskās darbības tematiku. Viesi izrādīja interesi par pētījumiem saistībā ar biorafinēšanu, dažādu produktu ieguvi no biomasas izejvielām, institūta sadarbības praksi ar uzņēmumiem un intelektuālā īpašuma pārvaldības praksi.   
     
18.02.2010 - Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā atklāta izstāde „Mežzinātne un koksnes tehnoloģijas Latvijā” http://www.acadlib.lv/index.php?1&21&view=news-detail&news_id=113 . Tajā atspoguļota arī institūta un tā darbinieku zinātniskā darbība un rezultāti, sagatavotie iespiedmateriāli. Apmeklēt izstādi tiek aicināti visi interesenti. Apraksts par izstādes atklāšanu laikrakstā "Zinātnes Vēstnesis": http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=876&Itemid=243
   
30.11.2009 - Izdots rakstu krājums: Lapu koku audzēšanas un racionālas izmantošanas pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas.Valsts pētījumu programma, 2005 –2009. Rakstu krājums. - Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2009, 196 lpp. (ISBN 978-9984-39-935-5)

  

30.11.2009 - Valsts Pētījumu Programmas „Lapu koku audzēšanas un racionālas izmantošanas pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas” publiska apspriešana    

  

17.06.2009 - Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta 2008.gada publiskais pārskats. - Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2009, 71 lpp. http://www.kki.lv/dokumenti/LVKKI_Publ_Parskats_2008.pdf 
     
25.03.2009 - TRANS REG reģionālā foruma (25.-28. marts, 2009, Latvija) dalībnieku vizīte Latvijas Valsts koksnes ķīmijas instītūtā.
   
02.03.2009 - sākusi darboties portāla sadaļa latviešu un angļu valodā, kura veltīta institūtā īstenotajam 7. Ietvara programmas projektam Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūta pētnieciskā potenciāla realizēšana Eiropas Pētniecības telpā(WOOD-NET) (June 2008 - May 2011)  
  
19.02.2009 - Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūtā zinātnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Dr.habil. Nikolajs Vederņikovs saņēma Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (World Intellectual Property Organization - WIPO) balvu un Zelta medaļu „Izcils izgudrotājs (Outstanding Inventor)” par patentētiem izgudrojumiem koksnes ķīmijas jomā un īpaši par jaunu furfurola ražošanas tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu. 
  
|-NV00005.jpg 200x150px 
  
06.02.2009 - Meža nozares gada balva Zelta čiekurs nominācijā Par zinātnes ieguldījumu nozares attīstībā Zelta čiekuru saņēma Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētātājs, LZA īstenais loceklis dr. Bruno Andersons  
 |-BA0602009.jpg 150x200px  
  
13.02.2009 - LZA ĶBMZN  pilnsapulce (plkst. 14.00 LZA sēžu zālē, Akadēmijas laukumā 1, 2.stāvā). Darba kārtība iekļauts LV KĶI vadošā pētnieka LZA kor.loc. Jāņa Grāvīša referāts "No augu šūnu cieto apvalku nano- un mikro-struktūrām līdz inovatīvām tehnoloģijām"

  

  
   
08.12.2008 - PĀRSKATS par Valsts pētījumu programmas „LAPU KOKU AUDZĒŠANAS UN RACIONĀLAS IZMANTOŠANAS PAMATOJUMS, JAUNI PRODUKTI UN TEHNOLOĢIJAS” 5.etapa izpildi. - 2008, 40 lpp. - http://www.kki.lv/dokumenti/VPP_Parskats_2008.pdf 
 

A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 27.04.2017.