LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
Zinātnieku Nakts 2011

Zinātnieku Nakts 2011 

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā

 

Koksnes ķīmija tā ir zaļā ķīmija. Koksne ir gan ķīmisko izejvielu resurss citu vērtīgu produktu iegūšanai (papīrs, polimēru materiāli, kokogles, preparāti lauksaimniecībai un medicīnai ...), gan arī ķīmiskais reaktors, kurā veidojas šīs izejvielas. Ar ķīmiskām metodēm var uzlabot koksnes kā materiāla īpašības to modificējot (aizsardzība pret pelējumu, izturība, izskats ...). Ilgtspējīgu koksnes un cita veida augu biomasas resursu izmantošanu nodrošina biorafinēšana pieeja – kompleksa un optimāla katra komponenta pārstrāde produktos ar augstu pievienoto vērtību.

2011. gada 23. septembrī apmēram 130 dažāda vecuma interesenti viesojās institūta laboratorijās un tikās ar institūta jaunajiem, kā arī pieredzējušajiem zinātniekiem. Tas ļāva apmeklētājiem ne tikai iepazīšanās ar izmantotajām iekārtām un metodēm ar kādām strādā ķīmiķi, izstrādātajiem materiāliem un produktiem, bet arī ļāva ieskatīties zinātnieku ikdienas darbā laboratorijās un viņu redzējumā par koksnes izmantošanas iespējām šodien un nākotnē. Interesenti varēja pārbaudīt savas zināšanas par koksni un tās produktiem saistošā viktorīna.

 

|-ZN2011_7108.jpg 640x480px

  

|-ZN2011_7123.jpg 640x480px

 

|-ZN2011_7120.jpg 640x480px

 

|-ZN2011_7112.jpg 640x480px

 

Informācija par pasākuma "Zinātnieku Nakts 2011" norisi citās
Latvijas pilsētās, augstskolās un institūtos
http://www.lza.lv/zinatniekunakts/
Eiropas valstīs un pilsētās:
http://ec.europa.eu/research/researchersnight/

 

|-Zinatnieku_nakts-2011.jpg 512x713px


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 07.10.2011.