LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde

Valsts pētījumu programma Nr. 2010.10-4/VPP-5
“Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga  izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)”
(2010-2013)

PROGRAMMAS REALIZĀCIJAS GAITA - AKTIVITĀTES 2010

Programmas 1.etapa (29.05.-31.12.2010) rezultātu publiskā apspriešana - 2010. gada 10. decembris pl. 10.00, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts (Dzērbenes iela 27, Rīga, Latvija) - programma un prezentācijas.

skatīt ...

   
Izglītības un zinātnes ministrijas konference „Valsts pētījumu programmas: plānotais, paveiktais un nākotnes perspektīvas”, 2010. gada 20. decembrī, Radisson Blu Hotel Daugava, Rīgā, Kuģu ielā 24 -
programmas vadītāja Dr. chem. Bruno Andersona referāts/prezentācija
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Zinatne/vpp/konference2010/Andersons_IZM_2010_2.pdf  

 

Uzraudzības padomes ziņojums par valsts pētījumu programmu izpildi 2010.gadā:
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Zinatne/240110_VPP_uzraudzibas_zinojums.pdf   

 

Zinātniskais pārskats un publikācijas par valsts pētījumu programmas 1.posma izpildes gaitu - http://www.kki.lv/dokumenti/VPP_NatRes_2010_atskaite.pdf

 

 

 

 


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 09.01.2014.