LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
Gaistošus organiskus savienojumus nesaturošu, uzsmidzināmu poliuretāna pārklājumu izstrādne no atjaunojamo izejvielu resursiem

  

|-ERAF2.jpg 612x338px|-ES2.jpg 614x481px  |-Sauklis2.jpg 573x38px

  

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
(Nr.2010/0214/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/054)


Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
Papildinājuma 2.1.prioritāte “Zinātne un inovācijas”
Pasākums 2.1.1. " Zinātne, pētniecība un attīstība"
Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

 

Projekta īstenošanas gaita:  

 

31.10.2013 REZULTĀTI PĀRSKATA PERIODĀ  no 01.05.2013. - 31.10.2013.   skatīt


30.04.2013 REZULTĀTI PĀRSKATA PERIODĀ  no 01.12.2012. - 30.04.2013.   skatīt

 

30.11.2012 REZULTĀTI 6. PĀRSKATA PERIODĀ (01.07.2012. - 30.11.2012.   skatīt

 

30.06.2012 REZULTĀTI 5. PĀRSKATA PERIODĀ (01.02.2012 - 30.06.2012   skatīt

 

01.02.2012 REZULTĀTI 4. PĀRSKATA PERIODĀ   skatīt

 

01.10.2011 REZULTĀTI 3. PĀRSKATA PERIODĀ   skatīt

 

11.01.2010 Uzsākta projekta īstenošana.

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 


 

01.02.2012 REZULTĀTI 4. PĀRSKATA PERIODĀ   skatīt

 


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 04.11.2013.