LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde

Valsts pētījumu programma Nr. 2010.10-4/VPP-5
“Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga  izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)”
(2010-2013)

PROGRAMMAS REALIZĀCIJAS GAITA - AKTIVITĀTES 2011

 

Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”, Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī:

 

Programmas vadītāja Dr. Bruno Andersons prezentācija "Vietējo resursu ilgtspējīga izmantošana" (http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Zinatne/vpp/261011/PLZK_NATRES1.pdf)


Plakāts "Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas"
(1. daļa - http://www.kki.lv/dokumenti/VPP_NatREs_2011_PLZK_1.pdf ,
  2. daļa - http://www.kki.lv/dokumenti/VPP_NatREs_2011_PLZK_2.pdf).


Zinātniskais pārskats un publikācijas par valsts pētījumu programmas 2.posma izpildes gaitu - http://www.kki.lv/dokumenti/VPP_NatRes_2011_atskaite.pdf

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 09.01.2014.