LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
Zinātnieku Nakts 2012

Zinātnieku nakts 2012

 

Kopš pirmatnējais cilvēks iekūra ugunskuru, koksne sāka kalpot kā kurināmais. Kopš cilvēka iemācījās no baļķiem uzcelt būdu, koksne ļāva sākt taupīt siltumu kā termoizolātors. Šie divi koksnes un citas augu valsts biomasas izmantošanas virzieni ir aktuāli joprojām un institūta zinātnieki strādā pie jaunu tehnoloģiju un produktu izstrādnes, lai radītu mūsdienīgus energo nesējus (kokogles, granulas, bioetanols, superkonduktori ...) un termoizolātorus (putupoliuretāni no atjaunojamām izejvielām).

2012. gada 28. septembrī no 18.30-23.00 institūtu apmeklēja apmēram 140 interesentu, ieskaitot 5 skolēnu grupas. Institūta laboratorijās bija iekārtotas sešās ekspozīciju vietas. 60-90 min. ilgas ekskursijas laikā institūta viesi tika iepazīstināti ar institūta pētījumu tematiku, kas sasaucas ar šā gada pasākuma tematiku „Enerģija”. Tika rādīti saistoši eksperimenti, bija iespēja uzdot jautājumus un diskutēt ar institūta zinātniskajiem darbiniekiem. Bija iespējams ne tikai iepazīties ar iekārtām un metodēm ar kādām strādā ķīmiķi, izstrādātajiem materiāliem un produktiem, bet arī ieskatīties zinātnieku ikdienas darbā, laboratorijās un viņu redzējumā par koksnes izmantošanas iespējām šodien un nākotnē. Ņemot vērā, ka apmeklētāju lielāko daļu veidoja vidusskolēni un jaunāko kursu studenti, arī lielākā daļa pasākumā iesaistīto institūta pārstāvju bija jaunie zinātnieki un institūtā strādājošie studenti.

 

Pasākums notika kā 7. Ietvara programmas projekta aktivitāte (projekts FP7-316616 „The Energy Story (ENERGY)”).  Pasākumā „Zinātnieku nakts” institūts piedalās regulāri kopš 2007. gada.

  

Pasākuma norise attēlos:

 

|IMG_8130.jpg 640x480px

|-IMG_8135.jpg 640x480px

|-IMG_8136.jpg 640x480px

|-IMG_8137.JPG 640x480px

 


 

28.septembrī ikgadējais Zinātnieku nakts pasākums par tēmu „Stāsts par enerģiju” notika vienlaikus sešās pilsētās – Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Salaspilī, Valmierā un arī Cēsīs - .

Zinātnieku nakts ir Eiropas Komisijas atbalstīts un finansēts projekts, kuru realizē Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) sadarbībā ar Latvijas augstskolām, zinātniskajiem institūtiem un muzejiem. Pasākums Latvijā noritēja jau septīto gadu pēc kārtas. Ar šo pasākumu Latvija iekļaujas to daudzo Eiropas valstu - Eiropas Zinātnieku nakts organizētāju skaitā, kuras septembra nogalē organizē dažādus pasākumus vairāk kā 200 Eiropas pilsētās, lai atraktīvā veidā skaidrotu zinātnes sasniegumus un ļautu ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos.

Šogad Zinātnieku nakts aktivitātes Latvijā tematiski bija saistītas ar enerģētiku, dodot ieskatu enerģijas ieguves veidos un daudzveidīgajā pielietojamībā. 28.septembrī plašākai sabiedrībai bijabūs atvērti zinātniskie institūti, augstskolu fakultātes, kur interesenti varēs piedalīties zinātniskos eksperimentos, iesaistīties diskusijās, uzdot jautājumus zinātniekiem un uz brīdi iejusties zinātnieka ikdienā. Kopīgi varēja no jauna atklāt lietas, bez kurām šodien mūsu ikdienas dzīve vairs nav iedomājama un kuras ir dažādu zinātnes sasniegumu rezultāts. Varēja iepazīties ar jaunām tehnoloģiju idejām, kas pateicoties zinātnei vēl var ienākt mūsu sadzīvē.

 

Informācija par pasākuma "Zinātnieku Nakts 2012" norisi citās
Latvijas pilsētās, augstskolās un institūtos
http://www.lza.lv/zinatniekunakts/
Eiropas valstīs un pilsētās:
http://ec.europa.eu/research/researchersnight/


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 09.04.2013.