LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
ECWM5, 2010

5. Eiropas Koksnes modifikācijas konference, 2010. gada 20.-21. septembris, Rīgā


Pirmā šai tematikai veltītā konference notika 2003. gadā Gentē (Beļģija) un kopš tā laika katru otro gadu konference kopā pulcē nozares speciālistus: zinātniekus, iekārtu un modificēto koksnes materiālu ražotājus, kā arī šo materiālu tirgotājus un lietotājus. Šogad pirmo reizi šī konference notika kādā no Eiropas Savienības jaunajām dalībvalstīm. Galvenā uzmanība tika pievērsta dažādām koksnes modifikācijas tehnoloģijām, produktu testēšanas metodēm un nozarē izmantotajiem standartiem, vides aizsardzības aspektiem, pētījumu komercializācijas iespējām.

 

Konferencē piedalījās vairāk kā 120 dalībnieku no 29 pasaules valstīm. Pārstāvētas tika ne tikai ES vecās un jaunās dalībvalstis, bet arī Šveice un Ukraina un valstis ārpus Eiropas (ASV, Kanāda, Meksika, Venecuēla, Irāna, Japāna, Ķīna, Tailande, Austrālija). Konferences zinātniskā komiteja dalībai konferencē atlasīja 30 mutiskos un 29 stenda ziņojumus. Izdots konferences tēžu krājums grāmatas un CD formātos:

 

The Fifth European Conference on Wood Modification ECWM5, September 20-21, 2010, Riga, Latvia. Proceedings. Eds. Hill C.A.S., Militz H., Andersons B. – Riga, Latvian State Institute of Wood Chemistry, 2010, 398 p. (printed and CD).

 

Latviju pārstāvēja 4 institūta zinātnieku ziņojumi, kā arī Latvijas Lauksaimniecības Universitātes zinātnieku ziņojums.

 

Ar saviem stendiem un kā sponsori konferencē piedalījās tādi pasaulē pazīstami ražotāji „Accoya”, „Arch Timber Protection”, „WTT” un „Kebony”. Pasākums izraisīja interesi arī Latvijas ražotāju vidū. Pasākumā piedalījās tādi Latvijā pazīstami uzņēmumi kā „Latvijas Finieris”, „Dores” un „Ekju”.

 

Konference organizēta 7. IP projekta WOOD-NET ietvaros, izmantojot tā finansējumu. Konferences norisi atbalstīja Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Zinātnes padome un Latvijas Kokrūpniecības federācija.

 

Otrais uzaicinājums piedalīties (angliski)

 

Programma

  

Zinātniskā komiteja

    Dr. Julia Carmo Anglo-Carmo, Portugal
    Prof. Dr.Callum Hill Napier University., UK
    Mr. Waldemar Homan TNO, The Netherlands
    Dr. Dennis Jones BRE, UK
    Prof. Dr. Holger Militz Göttingen Uni., Germany
    Mr. Antti Nurmi VTT, Finland
    Mr. Bôke Tjeerdsma SHR, The Netherlands
    Prof. Dr.Joris Van Acker Ghent Uni., Belgium
    Dr. Mats Westin SP, Sweden
    Dr. Bruno Andersons  LSIWC, Latvia

Vietējā organizācijas komiteja

    Bruno Andersons
    Arnis Kokorevics
    Kristaps Klauss (Latvian Forest Industry Federation)
    llze Irbe
    Vladimirs Biziks
    Juris Grinins

Atbalstītāji un Sponsori:

 

|-ECWM5_Sponsors.png 800x288px

 

Fotoieskats konferences norisē:

  

 |-ECWM5_01.jpg 606x407px

|-ECWM5_02.jpg 606x407px

|-ECWM5_03.jpg 606x407px

|-ECWM5_04.jpg 606x407px

|-ECWM5_05.jpg 606x425px

|-ECWM5_05.jpg 606x425px

|-ECWM5_07.jpg 606x407px

|-ECWM5_08.jpg 606x407px

|-ECWM5_09.jpg 606x407px

|-ECWM5_10.jpg 606x407px

|-ECWM5_11.jpg 606x407px

|-ECWM5_12.jpg 606x407px

|-ECWM5_13.jpg 606x407px

|-ECWM5_14.jpg 606x415px

|-ECWM5_15.jpg 606x407px

|-ECWM5_16.jpg 606x415px


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 05.03.2013.