LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
LV KĶI-2013/5-ERAF

Informatīvs paziņojums par iepirkuma veikšanu
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu
 
Paziņojuma datums: 23.09.2013
Iepirkuma Nr.: LV KĶI-2013/5-ERAF
Iepirkuma priekšmets: Granulatora padošanas šneka un regulatora bojāto detaļu izgatavošana, rekonstrukcija un nomaiņa, kā arī maza tilpuma hermētiskās kameras iegāde ERAF projekta Nr. 2010/0241/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/006 „Dažādas izcelsmes atjaunojamo kurināmo maisījumu jauna veida granulētu produktu izveidošana ekoloģiski tīru un efektīvu degšanas un siltuma ražošanas procesu nodrošināšanai ar būtiski uzlabotu šo procesu tehnoloģiju” ietvaros
Nolikums: Nolikums
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.10.2013, plkst. 11:00
Jautājumi un atbildes: -

Daļa Nr. 1 Granulatora padošanas šneka un regulatora bojāto detaļu izgatavošana, rekonstrukcija un nomaiņa (CPV kods: 50800000-3)

Lēmuma pieņemšanas datums:10.10.2013

Piegādātājs: SIA "Fil un Ko"

Līguma summa: 1153,72 Ls

Līgums

Daļa Nr. 2 Maza tilpuma hermētiskās kameras iegāde (CPV kods: 38000000-5)

Lēmuma pieņemšanas datums: 10.10.2013

Piegādātājs: SIA "Faneks"

Līguma summa: 760,00 Ls

Līgums

LēmumsA A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 28.02.2014.