LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde

Valsts pētījumu programma Nr. 2010.10-4/VPP-5
 
“Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga  izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)”
(2010-2013)

Rezultātu izvērtēšanas konference

2013. gada 26. novembris

LV koksnes ķīmijas institūtā Rīgā, Dzērbenes 27

 

Konferences programma:

  

I.daļa

 

9.00 Dalībnieku reģistrācija
9.30 Konferences atklāšana - Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvja un programmas vadītāja Dr.chem. B. Andersona uzruna skatīt
9.45 Jaunu tehnoloģiju izstrādāšana inovatīvu produktu radīšanai no Latvijas zemes dzīļu resursiem (ZEMES DZĪLES)  (1.projekts), Dr.geol. V. Segliņš skatīt
10.20 Jauni produkti un inovatīvas meža apsaimniekošanas, meža koksnes un nekoksnes produktu ražošanas tehnoloģijas, racionāli izmantojot meža resursus un būtiski palielinot produkcijas pievienoto vērtību (MEŽS) (2.projekts), Dr.silv. D. Dubrovskis skatīt
  Inovatīvu meža audzēšanas tehnoloģiju izstrāde mežsaimnieciskās ražošanas produktivitātes un mežsaimniecības konkurētspējas palielināšanai, Dr.silv. J.Jansons skatīt
 10.55 Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA) (3.projekts), Dr.sc.ing. R. Galoburda skatīt
11.30 Drošas un ilgtspējīgas autoceļu transporta infrastruktūras attīstība (DIATIA) (4.projekts), Dr.phys. A. Paeglītis skatīt
12.05 I.daļas kopsavilkums

 

 

12.15    Kafijas pauze, Izstādes apmeklējums   

 

II.daļa

 

13.15 Augsti dispersu sistēmu ieguves tehnoloģija un izpēte uz Latvijas mālu pamatnes inovatīvam pielietojumam sorbcijas procesos, vides tehnoloģijās, medicīnā un kosmetoloģijā, Dr.sc.ing. L. Bērziņā-Cimdiņa skatīt
13.25 Energotaupīgas augsti poraina keramzīta ieguves tehnoloģijas no Latvijas māliem un jauni keramikas materiāli no Latvijas izejvielām, Dr.sc.ing. R. Švinka skatīt
13.35 Uz keramzīta bāzes izveidoti jauni biotehnoloģijas produkti un tehnoloģijas, Dr.biol. O. Mutere skatīt
13.45 Jautājumi un diskusijas
13.55 Sakņu trupe cilvēka apsaimniekotās meža ekosistēmās: izplatība, zaudējumi un ierobežošanas iespējas, Dr.silv. T. Gaitnieks skatīt
14.05 Jauni tehnoloģiskie risinājumi inovatīvai augstākās pievienotās vērtības koksnes materiālu un produktu attīstībai, Dr.sc.ing. U. Spulle skatīt
14.15 Latvijas koku mizu biorafinērija produktu ar pievienotu vērtību ieguvei, Dr.hab.chem. G.Teliševa skatīt
14.25 Jautājumi un diskusijas
14.35 Augsnes kā galvenā resursa ilgtspējīga izmantošana kvalitatīvu pārtikas izejvielu ieguvei, Dr.habil.agr. A.Ruža skatīt
14.45 Kvalitatīvi āboli - no dārza līdz patērētājam, Dr. biol. E.Kaufmane skatīt
14.55 Jaunu pārstrādes tehnoloģiju ietekme uz bioloģiski aktīvo savienojumu saglabāšanu pārtikas produktos, Dr.sc.ing. T. Rakčejeva skatīt
15.05 Jautājumi un diskusijas
15.15 Dzelzsbetona tiltu kalpošanas laika prognozēšanas metode Latvijai raksturīgā vidē, M.sc. K. Gode skatīt
15.25 Ceļa telpiskā risinājuma uztveres novērtējums, Dr.sc.ing. A.Zariņš skatīt
15.35 Jautājumi un diskusijas
15.45 Konferences noslēgums 

 

 

 
  

Konferences programma (izdrukai)

Preses relīze 25.11.2013

Preses relīze 29.11.2013

Informatīvie materiāli par LVKĶI zinātnieku darbību VPP NatRes  

 

Papildus informācija: Arnis Kokorevičs; 29473753, arniskk@edi.lv

 


CAPTCHA

A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 06.12.2013.