LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
LV KĶI-2014/17

Informatīvs paziņojums par plānoto līgumu
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
 
Paziņojuma datums: 21.07.2014
Iepirkuma Nr.: LV KĶI-2014/17
Iepirkuma priekšmets: Magnētiskā maisītāja piederumu, laboratorijas piederumu un digitālā mikrometra piegāde Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtam

Nolikums
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.08.2014, plkst. 11:00
Jautājumi un atbildes: -

Daļa Nr. 1 Magnētiskā maisītāja piederumi

Lēmuma pieņemšanas datums: 16.09.2014

Piegādātājs: SIA "Omnilab Baltic"

Līguma summa:  21,14 EUR

Līgums

Daļa Nr. 2 Laboratorijas piederumi

Lēmuma pieņemšanas datums: 16.09.2014

Piegādātājs:SIA "Doma"

Līguma summa: 263,48 EUR

Līgums

Daļa Nr. 3 Digitālais mikrometrs

Lēmuma pieņemšanas datums: 16.09.2014

Iepirkumu procedūra daļā Nr. 3 izbeigta bez rezultātiem, jo nav saņemti piedāvājumi.

Iepirkumu komisijas 16.09.2014 lēmums
A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 30.09.2014.