LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde

|-ERAF2.jpg 612x338px|-ES2.jpg 614x481px  |-Sauklis2.jpg 573x38px


UZŅĒMĒJIEM IR IESPĒJA IEGĀDĀTIES JAUNU INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA OBJEKTA LICENCI!

 

Eiropas Reģionālās Attīstības fonda pētījumu projektu ietvaros KĶI zinātnieki radījuši jaunu tehnoloģiju, ko piedāvā uzņēmumiem izmantot savu sortimenta attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai.

Apraksts par intelektuālā īpašuma objektu:

Piedāvāta tehnoloģiskā procesa shēma, kas vērsta uz enerģētiskās vērtības palielināšanu, mitrumizturības pieaugumu, degšanas procesa parametru uzlabošanu gan komerciālajām koksnes granulām, gan granulām, kas izgatavotas no dažādu augu valsts izcelsmes biomasām un to maisījumiem. Process sevī iekļauj granulu apstrādi mikroviļņu laukā, kas nodrošina to efektīvu modifikāciju ar atstrādātām augu valsts izcelsmes eļļām vai atstrādātiem naftas produktiem. Piemēram, komerciālo koka granulu apstrāde pēc izstrādātās tehnoloģiskās shēmas nodrošina to siltumspējas pieaugumu no 18 MJ/kg līdz 24 MJ/kg un enerģētiskā blīvuma pieaugumu no 12 MJ/m3 līdz 16,5 MJ/m3 salīdzinājumā ar neapstrādātajām granulām. Apstrādes rezultātā koka granulu līdzsvara mitruma daudzums pie ilgstošas glabāšanas atmosfērā ar relatīvo mitruma daudzumu 95% samazinājās no 16% līdz 8%. Modificēto granulu degšanas īpatnību izpēte uzrādīja siltuma enerģijas izejas pieaugumu, pilnīgāku sadegšanu, un emisijas samazināšanos salīdzinājumā ar neapstrādātajām granulām. Kompleksā granulētās biomasas apstrādes procesa stadiju izpēte tika veikta divos etapos, izmantojot eksperimentālo iekārtu ar oriģinālu konstrukciju. Sākuma stadijā pētījumi tika veikti, izmantojot divas laboratorijas iekārtas, kuras bija paredzētas granulu apstrādei mikroviļņu laukā un eļļas uznešanai uz apstrādāto granulu virsmas. Otrajā etapā tika izmantota oriģināla periodiskas darbības pilotiekārta, kura tika modificēta izpētes procesā. Salīdzinājumam paredzētās granulas tika izgatavotas no augu valsts izcelsmes biomasas, izmantojot firmas КАHL (Germany) plakanmatricas granulatoru. Balstoties uz veiktajiem eksperimentālajiem pētījumiem tika pamatota iespēja pārējai uz nepārtrauktu procesu, izmantojot izstrādāto principiālo tehnoloģisko shēmu kā bāzes shēmu. Šis uzdevums tiks risināts nākamā projekta ietvarā.

Dotās tehnoloģijas izmantošana ļaus palielināt iegūta biokurināma kvalitāti un samazināt tā ražošanas enerģijas patēriņu, salīdzinājumā ar tradicionālām augu biomasas tarifikācijas metodēm, kas ir priekšnoteikums ražošanas radīšanai ar augstiem tehniski ekonomiskajiem radītājiem.
Latvijā nav mikroviļņu torificēto granulu ražošanas, projektā izstrādātas granulas pēc savām īpašībām atrodas granulu pasaules standartu topā. Granulu iegūšanai tika izmantota Latvijas izejviela.
Pētījumu realizācija paaugstinās granulu eksporta potenciālu, ļaus no zemas kvalitātes izejvielas iegūt augstās kvalitātes granulas.
Pētījumi tika veikti projekta "Granulēto augu biomasas kurināmā kvalitātes paaugstināšana impregnējot tās virsmas slāni ar augstās enerģētiskās ietilpības šķidro energonesēju atkritumiem,  iepriekš apstrādājot biomasu zemas intensitātes mikroviļņu laukā" ietvaros ar projekta vienošanos Nr. 2014/0042/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/054.

Informācija licences interesentiem:

Jebkurš interesents tiek aicināts piedalīties sarunu procedūrā, izsakot savu cenas piedāvājumu interesējošam objektam, neatklājot tehnoloģiskā procesa konkrēto aprakstu. Tiek piedāvāts noslēgt licenses līgumu par inovatīvas mikroviļņu torificēto granulu ražošanas tehnoloģiskās shēmas un iekārtu atsevišķo tehnoloģisko mezgļu konstruktīvo risinājumu lietošanas tiesībām.
Tehnoloģiskās shēmas un iekārtas turpmākie uzlabojumi un attīstība nav iekļauti licences līguma objekta priekšmetā un par to tiek paredzēta atsevišķa samaksa. Sarunu procedūru var veikt elektroniski, rakstiski, izmantojot pastu vai faksa starpniecību, vai uz vietas KĶI telpās, veicot atzīmes protokolā. Izsakot pretendents piedāvājumu rakstiski, tam tas jāapstiprina ar personisko parakstu, bet, piedāvājumu izsakot klātienē, tas jāapstiprina, parakstoties protokolā. Tomēr, ja pretendents iesniedz pa faksu vai elektroniski, pretendentam līdz piedāvājuma izteikšanas beigām jāapliecina piedāvājums ar paraksttiesgās personas parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu. Pretendentam piedāvājums ir jāapraksta, ietverot savus nosacījumus un norādot piedāvāto cena.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 05.09.2016.plkst.15:00 , pēc kura desmit kalendāro dienu laikā tiek noslēgts līgums.


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 01.09.2016.