LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
Publiskie iepirkumi

 


Paziņojuma datums Iepirkuma Nr. Iepirkuma nosaukums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Procedūras veids Statuss
 17.08.2017 LV KĶI-2017/14-AK

Laboratorijas reaģenti un materiāli

12.09.2017

plkst. 11:00

Atklāts konkurss Pabeigts
 07.08.2017 LV KĶI-2017/13-AK

Par laboratorijas iekārtu iegādi

29.08.2017

plkst. 11:00

Atklāts konkurss Pabeigts
 26.07.2017 LV KĶI-2017/12-AK-ERAF

Par materiālu iegādi ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/144 “Magnētiskā lauka ierosinātas samaisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem” izpildei

22.08.2017

plkst. 11:00

Atklāts konkurss Pabeigts
 12.07.2017 LV KĶI-2017/11-AK

Ūdens attīrīšanas iekārtas piegāde

08.08.2017

plkst. 11:00

Atklāts konkurss Pabeigts
 07.07.2017 LV KĶI-2017/10-AK-ERAF

Par materiālu iegādi ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/144 “Magnētiskā lauka ierosinātas samaisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem” izpildei

01.08.2017

plkst. 11:00

Atklāts konkurss Pārtraukts
 03.07.2017 LV KĶI-2017/9-AK

Planetāro dzirnavu piegāde

25.07.2017

plkst. 11:00

Atklāts konkurss Pabeigts
22.06.2017 LV KĶI-2017/8-AK-ERAF

Par laboratorijas reaģentu un ķimikāliju iegādi ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/031 "Ar nano/mikro celulozi pildīti poliuretāna/poliizocionāta siltumizolācijas materiāli" izpildei

18.07.2017

plkst. 11:00

Atklāts konkurss Pabeigts
15.06.2017 LV KĶI-2017/7-AK-ERAF

Par ķimikāliju un materiālu iegādi ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/113 "Jaunas pieejas izstrādāšana vienlaicīgai bioetanola, furfurola un citu vērtīgu produktu bezatlikuma iegūšanai no vietējiem zemkopības pārpalikumiem" izpildei

11.07.2017 plkst. 11:00 Atklāts konkurss Pabeigts
 27.02.2017 LV KĶI-2017/6-AK-ERAF

Par laboratorijas inventāra, aprīkojuma, materiālu un ķimikāliju iegādi ERAF projekta Nr.1.1.1.1/16/A/133 “Koksne ar uzlabotām kalpošanas īpašībām, kombinējot termiskās modifikācijas un  impregnēšanas apstrādi” izpildei

 10.04.2017 plkst. 11:00 Atklāts konkurss Pabeigts
 27.02.2017 LV KĶI-2017/5-AK-ERAF

Par laboratorijas inventāra, aprīkojuma, materiālu un ķimikāliju iegādi ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/144 “Magnētiskā lauka ierosinātas samaisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem” izpildei

 06.04.2017 plkst. 11:00 Atklāts konkurss Pabeigts
 27.02.2017 LV KĶI-2017/4-AK-ERAF

Par laboratorijas aprīkojuma, materiālu un ķimikāliju iegādi ERAF projekta Nr.1.1.1.1/16/A/010 “Inovatīvas levoglikozenona ieguves tehnoloģijas no lignocelulozes izstrāde” izpildei

 04.04.2017 plkst. 11:00 Atklāts konkurss Pabeigts
 24.02.2017 LV KĶI-2017/3-AK-ERAF

Par laboratorijas aprīkojuma, materiālu, rezerves daļu, reaģentu un ķimikāliju iegādi ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/031 „Ar nano/mikro celulozi pildīti poliuretāna/poliizociānurāta siltumizolācijas materiāli” izpildei

 31.03.2017

plkst. 11:00

Atklāts konkurss Pabeigts
 22.02.2017 LV KĶI-2017/2-AK-ERAF

Par laboratorijas aprīkojuma, materiālu un ķimikāliju iegādi ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/042 "Bērza mizas pārstrāde ekoloģiskos šķiedru bio-kompozītos un produktos ar augstu pievienoto vērtību" izpildei

 28.03.2017

plkst. 11:00

Atklāts konkurss Pabeigts
19.01.2017 LV KĶI-2017/1-AK

Centrifūgas iegāde

21.02.2017

plkst.  11:00

Atklāts konkurss Pabeigts
29.11.2016 LV KĶI-2016/9

Laboratorijas iekārtu iegāde

12.12.2016

plkst. 11:00

8.2 panta iepirkums Pabeigts
22.11.2016 LV KĶI-2016/8

Par laboratorijās izmantojamo gāzu piegādi un gāzes balonu nomu

06.12.2016

plkst. 11:00

8.2 panta iepirkums Pārtraukts
10.10.2016 LV KĶI-2016/7-ERAF

Tehniskās dokumentācijas izstrāde Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta ēkas vienkāršotai atjaunošanai programmas Izaugsme un nodarbinātība 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" ietvaros

25.10.2016

plkst. 11:00

8.2 panta iepirkums Pabeigts
14.09.2016 LV KĶI-2016/6

Laboratorijas iekārtu, aprīkojuma un reaģentu iegāde Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta projektu izpildei

27.09.2016

plkst. 11:00

8.2 panta iepirkums Pabeigts
  LV KĶI-2016/5

Starptautiska zinātniska pasākuma “Koksnes zinātne un inženierija, risinājumi ceļā uz bioekonomiku” norises vietas nodrošināšanas, ēdināšanas un dalībnieku uzņemšanas pakalpojumu sniegšana Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtam no 2016. gada 12. septembra līdz 13. septembrim

23.05.2015

plkst. 11:00

8.2 panta 16. daļa Pabeigts
03.05.2016 LV KĶI-2016/4

Laboratorijas velkmes skapju iegāde

19.05.2016

plkst. 11:00

8.2 panta iepirkums Pabeigts
14.04.2016 LV KĶI-2016/3

Laboratorijas plītiņas ar magnētisko maisīšanu iegāde

29.04.2016

plkst. 11:00

8.2 panta iepirkums Pabeigts
12.04.2016 LV KĶI-2016/2

Laboratorijas iekārtu un hromatogrāfijas kolonnas iegāde

 26.04.2016

plkst. 11:00

 8.2 panta iepirkums Pabeigts
08.03.2016 LV KĶI-2016/1

Jaunu vai mazlietotu laboratorijas iekārtu iegāde

22.03.2016

plkst. 11:00

8.2 panta iepirkums Pabeigts
  LV KĶI-2015/24-ERAF

SimaPro dzīves cikla analīzes (LCA) programmas un datu bāzes licenču iegāde

06.11.2015

8.2 panta 16. daļa Pabeigts
21.10.2015 LV KĶI-2015/23-ERAF

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas (ex-post) audits ERAF projekta Nr. 2015/0021/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/010 “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta ekselences attīstība” ietvaros

02.11.2015

plkst. 11:00

8.2 panta iepirkums Pabeigts
13.10.2015 LV KĶI-2015/22

Centrifūgas piegāde Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta projektu izpildei

26.10.2015

plkst. 11:00

8.2 panta iepirkums Pabeigts
28.09.2015 LV KĶI-2015/21-ERAF

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta konferenču zāles remonts ERAF projekta Nr. 2015/0021/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/010 “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta ekselences attīstība” ietvaros

14.10.2015

plkst. 11:00

8.2 panta iepirkums Pabeigts
08.09.2015 LV KĶI-2015/20-ERAF

Prezentāciju tehnikas iegāde ERAF projekta Nr. 2015/0021/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/010 “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta ekselences attīstība” ietvaros

22.09.2015

plkst. 11:00

8.2 panta iepirkums Pabeigts
01.07.2015 LV KĶI-2015/19-ERAF

Bīstamo atkritumu utilizācija ERAF projekta Nr. 2015/0021/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/010 “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta ekselences attīstība” ietvaros

16.07.2015

plkst. 11:00

8.2 panta iepirkums Pabeigts
29.06.2015 LV KĶI-2015/18-ERAF

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta telpās ERAF projekta Nr. 2015/0021/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/010 “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta ekselences attīstība” ietvaros

14.07.2015

plkst. 11:00

8.2 panta iepirkums Pabeigts
 04.06.2015 LV KĶI-2015/17-AK-ERAF

Klimata kameras iegāde ERAF projekta Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/005 „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība” ietvaros

 30.07.2015

plkst. 11:00

 Atklāts konkurss ar publikāciju ES OV  Pabeigts
 27.05.2015 LV KĶI-2015/16-AK-ERAF

Atomabsorbcijas spektrofotometra iegāde ERAF projekta Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/005

„Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība” ietvaros

28.07.2015

plkst. 11:00

Atklāts konkurss ar publikāciju ES OV Pabeigts
 29.04.2015 LV KĶI-2015/15-AK-ERAF

Automātiskas īpatnējas virsmas un poru izmēra noteikšanas iekārtas iegāde ERAF projekta Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/005 „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība” ietvaros

 25.06.2015

plkst. 11:00

 Atklāts konkurss ar publikāciju ES OV  Pabeigts
 22.04.2015 LV KĶI-2015/14-AK-ESF

Laboratorijas inventāra un ķimikāliju iegāde ESF projekta Nr. 2013/0044/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/022 “Inovatīva tehnoloģija šķiedraugu atlikumu kompleksai pārstrādei produktos ar augstu pievienoto vērtību” izpildei

 26.05.2015

plkst. 11:00

Atklāts konkurss  Pabeigts
 31.03.2015 LV KĶI-2015/13-AK

Laboratorijas iekārtu iegāde Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta projektu izpildei

05.05.2015

plkst. 11:00

Atklāts konkurss Pabeigts
18.03.2015 LV KĶI-2015/12

Par sašķidrinātā slāpekļa piegādi Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtam

31.03.2015

plkst. 11:00

8.2 panta iepirkums Pabeigts
12.03.2015 LV KĶI-2015/11-AK-ERAF

Ramana spektru uzņemšana ERAF projekta Nr.2014/0045/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/050 „Nanostrukturētas aktīvās ogles superkondensatoru elektrodiem” ietvaros

14.04.2015

plkst.11:00

Atklāts konkurss Pabeigts
03.03.2015 LV KĶI-2015/10-AK-ERAF

Pētniecības ārpakalpojums par granulu un granulētu salmu degšanas procesa izpēti

07.04.2015

plkst. 11:00

Atklāts konkurss Pabeigts
19.02.2015 LV KĶI-2015/9

Laboratorijas iekārtu remonts

03.03.2015

plkst. 11:00

8.2 panta iepirkums Pabeigts
 24.02.2015  LV KĶI-2015/8-AK-ERAF

 Presētās papīrmasas iepakojuma materiāla, kas paredzēts saskarei ar pārtiku, izstrādne maza izmēra rūpnieciskajā iekārtā, ERAF projekta Nr. 2014/0022/2DP/2.1.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/042 "Dabai draudzīga presētā papīra iepakojuma materiāla, kas paredzēts saskarei ar pārtiku, izstrādne ar piedevām no atjaunojamiem dabas resursiem" ietvaros

 27.03.2015

plkst. 11:00

 Atklāts konkurss  Pabeigts
 19.02.2015  LV KĶI-2015/7-AK

Vispārīgā vienošanās par laboratorijas reaģentu, materiālu un inventāra iegādi

 24.03.2015

plkst. 11:00

 Atklāts konkurss  Pabeigts
11.02.2015 LV KĶI-2015/6

Pēdu simulācijas celiņa rūpnieciskā dizaina izstrāde

24.02.2015

plkst. 11:00

8.2 panta iepirkums Pabeigts
 04.02.2015 LV KĶI-2015/5-AK

Laboratorijas reaģentu un materiālu iegāde līguma Nr. 23-14 izpildei

 11.03.2015

plkst. 11:00

 Atklāts konkurss  Pabeigts
03.02.2015 LV KĶI-2015/4-AK-ERAF

Pētniecības ārpakalpojums par eksperimentāli skaitlisko datu apkopojumu, izpēti un analīzi

10.03.2015

plkst. 11:00

Atklāts konkurss Pabeigts
 23.01.2015 LV KĶI-2015/3-AK-ESF

Plātņu akustisko īpašību testēšana ESF projekta Nr. 2013/0044/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/022 “Inovatīva tehnoloģija šķiedraugu atlikumu kompleksai pārstrādei produktos ar augstu pievienoto vērtību” ietvaros

 09.03.2015

plkst. 11:00

 Atklāts konkurss  Pabeigts
16.01.2015 LV KĶI-2015/2 Laboratorijas reaģentu, materiālu un inventāra iegāde

27.01.2015

Plkst. 11:00

8.2 panta iepirkums Pabeigts
 13.01.2015 LV KĶI-2015/1-AK Vispārīgā vienošanās par pētījumu veikšanai nepieciešamo reaģentu, inventāra, instrumentu un materiālu iegādi

17.02.2015

Plkst. 11:00

Atklāts konkurss  Pabeigts

2014. gads

Paziņojuma

datums

Iepirkuma Nr. Iepirkuma līguma nosaukums

Iesniegšanas

termiņš

Procedūras

veids

Statuss
08.12.2014 LV KĶI-2014/34-ERAF Lorentzen & Wettre šķiedru analizatora FiberTester S/N 104 kalibrācija

22.12.2014

plkst.11:00

8.2 panta iepirkums Pabeigts
 04.12.2014 LV KĶI-2014/33-AK-ERAF Saplākšņa izgatavošana no termiski modificētiem finieriem un kvalitātes pārbaudes

06.01.2015

plkst. 11:00

Atklāts konkurss Pabeigts
 31.10.2014 LV KĶI-2014/32-AK-ERAF Laboratorijas materiālu un reaģentu iegāde ERAF projekta Nr. 2014/0022/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/042 "Dabai draudzīga presētā papīra iepakojuma materiāla, kas paredzēts saskarei ar pārtiku, izstrāde ar piedevām no atjaunojamiem dabas resursiem" izpildei

04.12.2014

plkst. 11:00

Atklāts konkurss Pabeigts
30.10.2014 LV KĶI-2014/31-AK-ERAF Lorentzen & Wettre šķiedru analizatora FiberTester S/N 104 kalibrācija

02.12.2014

plkst. 11:00

Atklāts konkurss Izbeigts
 23.10.2014 LV KĶI-2014/30-AK-ERAF

Vispārīgā vienošanās par pētījumu veikšanai nepieciešamo inventāra, instrumentu un materiālu iegādi

 11.12.2014

plkst: 11:00

 Atklāts konkurss Pabeigts
 23.10.2014 LV KĶI-2014/29 Diafragmas vakuumsūkņa, Mitruma analizatora un pH elektroda iegāde līguma Nr. 05-14 ietvaros

27.11.2014

plkst. 11:00

Atklāts konkurss Pabeigts
17.10.2014 LV KĶI-2014/28 Datoru piegāde Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta vajadzībām

29.10.2014

plkst. 11:00

8.2 panta iepirkums Pabeigts
 21.10.2014 LV KĶI-2014/27-AK-ERAF Inventāra, instrumentu, materiālu, laboratorijas reaģentu un trauku iegāde ERAF projekta Nr. 2014/0018/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/040 "Saplāksnis no termiski modificētiem finieriem ar uzlabotām ilgizturības īpašībām" izpildei

24.11.2014

plkst. 11:00

Atklāts konkurss Pabeigts
08.10.2014 LV KĶI-2014/26 Rūpniecisko un speciālo gāzu piegāde un gāzes balonu noma

20.10.2014

plkst. 11:00

8.2 panta iepirkums Pabeigts
10.10.2014 LV KĶI-2014/25 Laboratorijas mikroviļņu sintēzes sistēmas iegāde poliolu iegūšanai

14.11.2014

plkst. 11:00

Atklāts konkurss Pabeigts
 08.10.2014 LV KĶI-2014/24-AK-ERAF Ķimikāliju, laboratorijas aprīkojuma, materiālu, gāzu iegāde un gāzes balonu noma ERAF projekta Nr. 2014/0043/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/063 "Inovatīvu poliolu un poliolu sistēmu izstrādne no reciklēta polietilēntereftalāta (PET) pārslām un atjaunojamo izejvielu resursiem" izpildei

11.11.2014

plkst. 11:00

Atklāts konkurss Pabeigts
 26.09.2014 LV KĶI-2014/23-AK-ERAF Inventāra, instrumentu un materiālu iegāde ERAF projekta Nr. 2014/0045/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/050 "Nanostrukturētas aktīvās ogles superkondensatoru elektrodiem" izpildei

28.10.2014

plkst. 11:00

Atklāts konkurss Pabeigts
 26.09.2014 LV KĶI-2014/22-AK-ERAF

"Cone" kalorimetra papildaprīkojums - Termogravimetriskās, infrasarkanās spektrometrijas un gāzu hromatogrāfijas ar masas detektoru iekārtu iegāde ERAF projekta Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/005 "Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība" ietvaros

09.12.2014

plkst. 11:00

Atklāts konkurss ar publikāciju ES OV Pabeigts
17.09.2014 LV KĶI-2014/21 Digitālā mikrometra piegāde

 30.09.2014

plkst. 11:00

8.2 panta iepirkums  Pabeigts
 11.09.2014 LV KĶI-2014/20-AK-ERAF

"Cone" kalorimetra papildaprīkojums - oglekļa monoksīda, oglekļa dioksīda un skābekļa noteikšanas sensoru iegāde ERAF projekta Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/005 "Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība" ietvaros

04.11.2014

plkst. 11:00

Atklāts konkurss ar publikāciju ES OV Pabeigts
08.09.2014 LV KĶI-2014/19 Datora piegāde šķiedru analizatora Lorentzen & Wettre Fiber Tester SN104 vadībai un darbības kontrolei

15.09.2014 plkst. 17:00

8.2 panta 16. daļa Pabeigts
02.09.2014 LV KĶI-2014/18 Laboratorijas reaģentu un materiālu piegāde Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtam

16.09.2014

plkst. 11:00

8.2 panta iepirkums Pabeigts
21.07.2014 LV KĶI-2014/17 Magnētiskā maisītāja piederumu, laboratorijas piederumu un digitālā mikrometra piegāde Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtam

11.08.2014

plkst. 11:00

8.2 panta iepirkums Pabeigts
 02.07.2014 LV KĶI-2014/16-AK-ERAF

Gāzu hromatogrāfijas centra ar MS un analītiskās pirolīzes iekārtu GC/MS+Pyro un Diferenciāli skanējošā kalorimetra iegāde
ERAF projekta Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/005
„Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība” ietvaros

02.09.2014

plkst. 11:00

Atklāts konkurss ar publikāciju ES OV Pabeigts
17.06.2014 LV KĶI-2014/15 Iekšējo standartu, laboratorijas reaģentu un hromatogrāfijas kolonnas piegāde Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtam

02.07.2014

plkst. 11:00

8.2 panta iepirkums Pabeigts
13.06.2014 LV KĶI-2014/14 Iekšējo standartu un hromatogrāfijas kolonnas piegāde Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtam

27.06.2014

plkst. 11:00

8.2 panta iepirkums Pārtraukts
 10.06.2014 LV KĶI-2014/13 Datoru piegāde Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta vajadzībām

30.06.2014

plkst. 11:00

8.2 panta iepirkums Pabeigts
 06.06.2014 LV KĶI-2014/12-AK-ERAF Augstspiediena šķidruma hromatogrāfijas centra ar MS un Plānā slānīša ietvaicētāja iegāde ERAF projekta Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/005 "Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība" ietvaros

05.08.2014

plkst. 11:00

Atklāts konkurss ar publikāciju ES OV Pabeigts
09.05.2014 LV KĶI-2014/11 Datoru, datora piederumu un biroja tehnikas piegāde

22.05.2014

plkst. 11:00

8.2 panta iepirkums Pabeigts
25.04.2014 LV KĶI-2014/10-AK-ERAF

Augstspiediena reaktora iegāde ERAF projekta Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/005 "Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība" ietvaros

01.07.2014 plkst. 11:00

Atklāts konkurss ar publikāciju ES OV Pabeigts
 16.04.2014 LV KĶI-2014/9-AK-ERAF

Laboratorijas mēbeļu iegāde ERAF projekta Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/005 "Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība" ietvaros

 26.06.2014

plkst. 11:00

Atklāts konkurss ar publikācju ES OV Pabeigts
07.04.2014 LV KĶI-2014/8 Datoru, datora piederumu un biroja tehnikas piegāde

22.04.2014

plkst. 11:00

8.2 panta iepirkums Pārtraukts
02.04.2014 LV KĶI-2014/7 Saimniecības preču piegāde

15.04.2014

plkst. 11:00

8.2 panta iepirkums Pārtraukts
26.03.2014 LV KĶI-2014/6 Par celtniecības materiālu piegādi līguma Nr. 08-13 izpildei

09.04.2014

plkst. 11:00

8.2 panta iepirkums Pabeigts
24.03.2014 LV KĶI-2014/5 Par sašķidrinātā slāpekļa piegādi Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtam

08.04.2014

plkst. 11:00

8.2 panta iepirkums Pabeigts
27.02.2014 LV KĶI-2014/4 Nepieciešamo materiālu iegāde laboratorijas iekārtas Malvern Instruments Ltd Zatasizer Nano-ZS (aprīkota ar Malvern MPT-2) kalibrēšanai

11.03.2014

plkst. 11:00

8.2 panta iepirkums Pabeigts
21.02.2014 LV KĶI-2014/3 Laboratorijas svaru iegāde

 04.03.2014

plkst. 11:00

 8.2 panta iepirkums  Pabeigts
11.02.2014 LV KĶI-2014/2-ESF Materiālu iegāde, iekārtu apkope un remonts ESF projekta Nr. 2013/0044/1DP/1.1.1.2/13/APIA/VIAA/022 „Inovatīva tehnoloģija šķiedraugu atlikumu kompleksai pārstrādei produktos ar augstu pievienoto vērtību” ietvaros

25.02.2014

plkst. 11:00

8.2 panta iepirkums Pabeigts
 27.01.2014  LV KĶI-2014/1  Iekārtu, materiālu un papildus aprīkojuma iegāde līguma „Piebarošanas optimizācijas izpēte, kombinējot automātisko substrāta padevi ar matemātiskā modeļa izveidoto profilu” Nr. 02-14 izpildei

 11.02.2014

plkst. 11:00

 8.2 panta iepirkums  Pabeigts

 

2013. gads

Paziņojuma

datums

Iepirkuma Nr. Iepirkuma līguma nosaukums

Iesniegšanas

termiņš

Procedūras veids Statuss

31.10.2013

LV KĶI-2013/8 Instrumentu un iekārtas daļu iegāde

12.11.2013

11:00

8.1 panta iepirkums Noslēgti līgumi

 05.11.2013

LV KĶI-2013/7 Stikla parauga turētāja piegāde virsmas spraiguma noteicējam Kruss K100MK3

23.10.2013

11:00

8.1 panta 10. daļa Noslēgts līgums

 09.10.2013

LV KĶI-2013/6 Pulverveida paraugu preses turētāja (kataloga Nr. PELA-9010) piegāde UV/VIS spektrometram PerkinElmer Lambda 650

08.10.2013

11:00

8.1 panta 10. daļa Noslēgts līgums

03.10.2013

LV KĶI-2013/6-mi Laboratorijas aprīkojuma un ķimikāliju iegāde līgumu Nr. 16-12 un Nr. 11-11 izpildei

14.10.2013

11:00

8.1 panta iepirkums Noslēgti līgumi

23.09.2013

LV KĶI-2013/5-ERAF Granulatora padošanas šneka un regulatora bojāto detaļu izgatavošana, rekonstrukcija un nomaiņa, kā arī maza tilpuma hermētiskās kameras iegāde ERAF projekta Nr. 2010/0241/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/006 „Dažādas izcelsmes atjaunojamo kurināmo maisījumu jauna veida granulētu produktu izveidošana ekoloģiski tīru un efektīvu degšanas un siltuma ražošanas procesu nodrošināšanai ar būtiski uzlabotu šo procesu tehnoloģiju” ietvaros

08.10.2013

11:00

8.1 panta iepirkums Noslēgti līgumi

 27.08.2013

 LV KĶI-2013/4 Laboratorijas aprīkojuma un ķimikāliju iegāde līgumu Nr. 07-13 un Nr. 10-11 ietvaros

10.09.2013

11:00

8.1 panta iepirkums Noslēgti līgumi

 1.05.2013

 LV KKI-2013/3 Laboratorijas aprīkojuma, ķimikāliju un inventāra iegāde līguma Nr. 07-13 ietvaros

11.06.2013 11:00

8.1 panta iepirkums Lēmums pieņemts, noslēgti līgumi
 15.05.2013  LV KĶI-2013/2 Gāzes kolektora iztvaicētāja iegāde VPP ietvaros

30.05.2013

11:00

8.1 panta iepirkums Lēmums pieņemts, noslēgts līgums
 15.04.2013  LV KĶI-2013/1 Laboratorijas reaģentu, materiālu, iekārtu un inventāra, saimniecības, kancelejas preču un kārtridžu iegāde, laboratorijas iekārtas apkope VPP ietvaros

30.04.2013

11:00

8.1 panta iepirkums Lēmums pieņemts, noslēgti līgumi

 

2012. gads

Paziņojuma datums Iepirkuma Nr. Iepirkuma līguma nosaukums Iesniegšanas termiņš Procedūras veids Statuss
18.10.2012 LV KĶI-2012/9 Laboratorijas iekārtu piegāde un uzstādīšana 29.10.2012 11:00 8.1 panta iepirkums Noslēgti līgumi
07.08.2012 LV KĶI-2012/8-AK-ERAF Laboratorijas reaģentu un materiālu iegāde ERAF projekta Nr. 2010/0297/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/024 „Inovatīva levoglikozāna ieguves tehnoloģijas pilnveidošana un blakusproduktu izmantošana” ietvaros 11.09.2012, 11:00 Atklāts konkurss Noslēgti līgumi
19.07.2012 LV KĶI-2012/7 Laboratorijas blendera ar konteineri un tvertnes hemiceluložu izgulsnēšanai iegāde VPP ietvaros 31.07.2012, 11:00 8.¹ panta iepirkums Noslēgti līgumi
09.07.2012 LV KĶI-2012/6-AK-ERAF Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta telpu Dzērbenes 27, Rīgā vienkāršota renovācija ERAF Projekta Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/005 „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība” ietvaros 18.09.2012, 11:00 Atklāts konkurss

Līgums

Papildvienošanās

03.05.2012 LV KĶI-2012/5-AK Iekārtu iegāde un apkope, laboratorijas reaģentu, inventāra, kārtridžu, kancelejas un saimniecības preču iegāde VPP ietvaros 12.06.2012, 11:00 Atklāts konkurss Noslēgti līgumi
13.04.2012 LV KĶI-2012/4-ERAF Patentu pieteikumu sagatavošana, izskatīšana un reģistrācija ERAF projektiem Nr. 2010/0297/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/024 Inovatīva levoglikozāna ieguves tehnoloģijas pilnveidošana un blakusproduktu izmantošana, Nr. 2010/0288/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/038 Bezatlikuma tehnoloģija bioetanola un citu vērtīgu produktu ieguvei no lapkoku koksnes, Nr. 2010/0214/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/054 Gaistošus organiskus savienojumus nesaturošu, uzsmidzināmu poliuretāna pārklājumu izstrādne no atjaunojamo izejvielu resursiem, Nr. 2010/0324/2DP/2.1.1.1.0/ 10/APIA/VIAA/057 Inovatīvi koksnes un tās pārstrādes materiāli ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām, Nr. 2010/0289/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/058 Bioloģiski aktīvu vielu un polimērmateriālu izejvielu iegūšana no bērza mizu pārpalikumiem 24.04.2012, 11:00 8.¹ panta iepirkums Noslēgts līgums
03.04.2012 LV KĶI-2012/3-AK-ERAF Zinātnisko iekārtu un laboratorijas aprīkojuma iegāde ERAF projekta "Meža un ūdens resursu centra valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/005 ietvaros 26.06.2012, 11:00  Atklāts konkurss Noslēgti līgumi
10.02.2012 LV KĶI-2012/2-AK  Augsttemperatūras krāsns iegāde VPP ietvaros   Atklāts konkurss Noslēgts līgums 
03.02.2012 LV KĶI-2012/1-AK-ERAF Pētījuma "Termiski modificētas koksnes īpašību uzlabošana ar organiskiem pārklājumiem" veikšana ERAF projekta "Inovatīvi koksnes un tās pārstrādes materiāli ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām" Nr. 2010/0324/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/057 ietvaros   Atklāts konkurss Noslēgts līgums

 

 


Iepirkumu Nolikumus un tehnisko dokumentāciju var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: koks@edi.lv
A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 27.11.2017.