LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
Zinātniskie darbinieki

Akadēmiskajos amatos ievēlētais zinātniskais personāls

14 Vad. pētnieki, 22 Pētnieki, 19. Zin. asistenti - 27 Dr.habil. un Dr., 28 Mg.

Vadošie pētnieki

Ingeborga Andersone, Dr., Vad. pētnieks, brunoan@edi.lv
 
Bruno Andersons, Dr., Vad. pētnieks, bruno.andersons@edi.lv,
        Zin. pad. priekšsēd.
        http://www.lza.lv/scientists/AndersonsB.HTM
 
Uģis Cābulis, Dr., Vad. pētnieks, cabulis@edi.lv,
        Direktors
 
Tatjana Dižbite, Dr.habil., Vad. pētnieks, lcl@edi.lv
        http://www.lza.lv/scientists/dizbite.htm
 
Gaļina Dobele, Dr.habil., Vad. pētnieks, gdobele@edi.lv
 
Jānis Grāvītis, Dr.habil., Vad. pētnieks, jgravit@edi.lv
        http://www.lza.lv/scientists/gravitisj.htm
 
Ilze Irbe, Dr., Vad. pētnieks, ilzeirbe@edi.lv
 
Vladimirs Jakušins, Dr., Vad. pētnieks, yakushin@edi.lv
 
Jānis Rižikovs, Dr., Vad. pētnieks, rijans@inbox.lv
 
Galija Šuļga, Dr.habil., Vad. pētnieks, shulga@junik.lv
 
Gaļina Teliševa, Dr.habil., Vad. pētnieks, ligno@edi.lv
        http://www.lza.lv/scientists/telysheva.htm
 
Nikolajs Vederņikovs, Dr.habil., Vad. pētnieks, ved@edi.lv
        http://www.lza.lv/scientists/vedernikov.htm
 
Juris Zoldners, Dr., Vad. pētnieks, jzoldn@edi.lv
 
Aivars Žūriņš, Dr., Vad. pētnieks, aivarsz@edi.lv
        http://www.lza.lv/scientists/zhurins.htm

Pētnieki

Anna Andersone, Mg., Pētnieks, aandersone@gmail.com
 
Mārtiņš Andžš, Mg., Pētnieks, martins.andzs@gmail.com
 
Andis Antons, Mg., Pētnieks, antonsandis@tvnet.lv
 
Aleksandrs Aršaņica, Mg., Pētnieks, arsanica.a@inbox.lv
 
Oskars Bikovens, Dr., Pētnieks, bikovens@edi.lv
 
Jūlija Brovkina, Dr., Pētnieks, shulga@junik.lv
 
Dace Cīrule, Mg., Pētnieks, xylon@edi.lv
 
Uldis Grīnfelds, Dr., Pētnieks, uldisg@edi.lv
 
Sarmīte Janceva, Mg., Pētnieks, sarmite.janceva@inbox.lv
 
Irēna Krūma, Mg., Pētnieks, ved@edi.lv
 
Ņina Kurnosova, Dr., Pētnieks, cirkel@edi.lv
 
Marianna Laka, Dr., Pētnieks, lamar@edi.lv
 
Gaļina Ļebedeva, Dr., Pētnieks, lclgl@edi.lv
 
Brigita Neiberte, Mg., Pētnieks, zakisg@edi.lv
 
Jevgenija Ponomarenko, Dr., Pētnieks, jevgenijaponomarenko@inbox.lv
 
Mārīte Škute, Mg., Pētnieks, polarlapsa@inbox.lv
 
Ramūnas Tupčiauskas, Dr., Pētnieks, ramunas.tupciauskas@inbox.lv
 
Juris Vanags, Dr., Pētnieks, btc@edi.lv
 
Anrijs Verovkins, Dr., Pētnieks, anrivero@inbox.lv
 
Dzintra Vilsone, Dr., Pētnieks, dzivi@edi.lv
 
Sanita Vītoliņa, Mg., Pētnieks, sanita.vitolina@gmail.com
 
Viesturs Zeltiņš, Dr., Pētnieks, viesturs.zeltins@inbox.lv

Zinātniskie asistenti

Prans Brazdausks, Mg., Zin. asistents, prans.brazdausks@gmail.com
 
Laimonis Deme, Mg., Zin. asistents, stirna@edi.lv
 
Anda Fridrihsone-Girone, Mg., Zin. asistents, anda.fridrihsone@edi.lv
 
Juris Grīniņš, Mg., Zin. asistents, jurisgrinins@inbox.lv
 
Aiga Ivdre, Mg., Zin. asistents, aiga.ivdre@gmail.com
    
Lilija Jašina, Mg., Zin. asistents, lilija_jasina@inbox.lv
  
Vilhelmīne Jurkjāne, Mg., Zin. asistents, gdobele@edi.lv
 
Elīna Kapača, Mg., Zin. asistents, ekapaca@inbox.lv
 
Miķelis Kirpļuks, Mg., Zin. asistents, mkirpluks@edi.lv
 
Māris Lauberts, Mg., Zin. asistents, marislauberts@inbox.lv
 
Sandra Livča, Mg., Zin. asistents, sandralivcha@gmail.com
 
Anete Meija-Feldmane, Mg., Zin. asistents, anete_lv@inbox.lv
 
Marija Misāne, Mg., Zin. asistents, stirna@edi.lv
 
Aigars Pāže, Dr., Zin. asistents, aigars.paze@gmail.com
 
Līga Lauberte, Mg., Zin. asistents, liga_roze@inbox.lv
 
Errj Sansonetti, Mg., Zin. asistents, harrysansonetti@hotmail.com
 
Irina Sevastjanova, Mg., Zin. asistents, stirna@edi.lv 
 
Andris Vēveris, Mg., Zin. asistents, jgravit@edi.lv
 
Aleksandrs Voļperts, Mg., Zin. asistents, quizzus@marshal.lv
 

Informācija atjaunota 23.03.2016


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 23.03.2016.