LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
WIPO Balva un Zelta medaļa Dr.habil. Nikolajam Vederņikovam

    

19.02.2009 - Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūtā zinātnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Dr.habil. Nikolajs Vederņikovs saņēma Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (World Intellectual Property Organization - WIPO) balvu un Zelta medaļu „Izcils izgudrotājs (Outstanding Inventor)” par patentētiem izgudrojumiem koksnes ķīmijas jomā un īpaši par jaunu furfurola ražošanas tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu.

  

|-NV00005.jpg 640x480px

 

|-NV00003.jpg 640x480px

Balvu svinīgos apstākļos Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta zālē pasniedza Latvijas Zinātņu akadēmijas Prezidents Akadēmiķis Juris Ekmanis un Latvijas Republikas Patentu Valdes Direktors Zigrīds Aumeisters.

 

|-NV00001.jpg 640x480px

Ar  izgudrotāja dzīves un radošā darba gaitām iepazīstināja viņa kolēģis Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta zinātnieks Dr. Jānis Zandersons.

  

|-NV00002.jpg 640x480px

Savos iespaidos par izgudrotāja un zinātnieka gaitām dalījās arī 37 PSRS autorapliecību un 25 patentu, kuri ir saņemti 11 pasaules valstīs, autors Dr.Habil. Nikolajs Vederņikovs.

 

|-NV00004.jpg 640x480px

Apbalvoto bija ieradušies sveikt viņa Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta darba kolēģi, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnes padomes, kā arī Latvijas Republikas Patentu Valdes pārstāvji. Pasākumā piedalījās preses pārstāvji.

 

Skatīt arī rakstus:

 

Ancītis, Toms. Kad nāks furfurola laiki - Latvijas Avīze, 28.02.2009, Nr. 58(3667), p. 7. 
http://www2.la.lv/lat/latvijas_avize/jaunakaja_numura/intervija/?doc=48659 

 

Ancītis, Toms. «Nākotnes naftas» izgudrotājs - Latvijas Avīze, 20.02.2009,
http://www2.la.lv/lat/latvijas_avize/jaunakaja_numura/latvijas.zinas/?doc=48039 

 

Tālberga, Ilga. Latvijas Zinātņu akadēmija: Dots devējam atdodas – ķīmijā, tehnoloģijā, pasaulē - Zinātnes Vētnesis, 09.03.2009, Nr. 5(381), p. 4.
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=563&Itemid=226

 


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 25.03.2009.