Bezatlikuma mežistrādes biomasas izmantošana videi draudzīgo augu aizsardzības līdzekļu un augsnes piedevu ieguvei

Project status

Active

Project execution time

01.07.2023 to 30.06.2025

Project type

LAD ELFLA 16.1

Project number

23-00-A01612-000008

Head of the Institute Department

Sarmīte Janceva

Involved laboratories

Laboratory of Lignin Chemistry

Call, activity

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sadarbība” 16.1.apakšpasākums “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai”

Cooperation partners

Projektā piedalās Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai darba grupa:

Project goal

Lai samazinātu ķīmiski sintezēto mēslojumu un pesticīdu lietošanu, šī projekta mērķis ir izstrādāt tirgū pieprasītus videi draudzīgus produktus - augu aizsardzības līdzekļus un multifunkcionālas augsnes piedevas, kā izejvielu šiem produktiem izmantojot meža kopšanas rezultātā iegūtos mežizstrādes atlikumus.

Augsnes kvalitātes uzlabošana un augu slimību apkarošana, neizmantojot ķīmiski sintezētus mēslojumus un pesticīdus, mežare produktīvā materiāla, dārzkopības un lauksaimniecības produktu labvēlīgai audzēšanai ir aktuāls jautājums. Projektā tiks pierādīts, ka mežistrādes atlikumu biomasa ir augstvērtīga izejviela augu barības un aizsardzības vielu iegūšanai. Projekta ietvaros tiks izstrādāti videi draudzīgi produkti - augu aizsardzības līdzekļi un multifunkcionālas augsnes piedevas, kā izejvielu šiem produktiem izmantojot meža kopšanas rezultātā iegūtos mežizstrādes atlikumus. Projekta gaitā tiks radītas datu kopas, tos izmantojot zinātnisko rakstu sagatavošanai; iegūtas jaunas zināšanas par ekstraktu un proantocianidīnu mērķīpašībām iegūstot tos ekstrakcijas ceļā no sagatavotas biomasas dažādās sezonās un dažādās meža kopšanas /ciršanas vietās; augsnes piedevas un aizsardzības līdzekļa efektivitāti, kas tiks apkopoti zinātībā un atskaitēs.

Projektā ir paredzēts gan rūpnieciskais pētījums, gan eksperimentāla izstrāde.

Projektu īstenojot laika periodā no 01.07.2023 līdz 30.06.2025. rezultātā ir sagaidāmi zinātniskie raksti, tajā skaitā, publikācija Q1 žurnālā ar citējamības indeksu, zinātības, dalība konferencē un produktu eksperimentālas partijas.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 480 000.00 EUR,
aktivitātei piesaistītais finansējums (ELFLA finansējums) jeb publiskais finansējums (90%): 431 999,99 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē
 

Projekta īstenošanas gaita

30.04.2024 - Pārskats par projekta īstenošanu no 01.01.2024. līdz 30.03.2024.

05.01.2024 - Pārskats par projekta īstenošanu no 01.10.2023. līdz 31.12.2023.

31.10.2023 - Pārskats par projekta īstenošanu no 01.07.2023. līdz 30.09.2023.

31.07.2023 - Informatīvs materiāls par projektu.

01.07.2023 - Uzsākta projekta istenošana.