Projects

Projects

Show projects containing the entered words
Status Project type Title Project lead Closing datesort ascending
Active ERAF-1.1.1.5. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta kapacitātes stiprināšana dalībai starptautiskās sadarbības projektos Uģis Cābulis 31 Dec 2022
Active ERAF-1.1.1.1. Crypthecodinium cohnii un Zymomonas mobilis sintrofija omega 3 taukskābju ražošanai no biodegvielas un cukura rūpniecības blakusproduktiem 31 Mar 2022
Active ERAF-1.1.1.2. Investigation of binder-less fibreboards made of steam-exploded wheat straw and hemp shives Ramūnas Tupčiauskas 31 Mar 2022
Active ERAF-1.1.1.1. Study of gluing and impregnation processes for the development of new bent glued wood products’ production 31 Mar 2022
Active ERANET No atjaunojamām izejvielām iegūtas un nanokristālisko celulozi modificētas kriogēnās izolācijas izstrāde (Development of Biobased Cryogenic Insulation Modified with Nanocrystalline Cellulose) (Bio4Cryo) Uģis Cābulis 31 Aug 2021
Active LCS FARP Wood-imitating biocomposites (WOODMIMIC) 31 Aug 2021
Active ERAF-1.1.1.2. Bērza tāss suberīnskābju izmantošanas iespēju izpēte saplākšņa ražošanā Aigars Pāže 31 Dec 2020
Active ERAF-1.1.1.2. Bērza saplākšņa īpašību uzlabošana, izmantojot impregnēšanu ar polimēru sveķu šķīdumiem Juris Grīniņš 31 Dec 2020
Active LZP FLPP Koksnes pārstrādes blakusproduktu transformācija vērtīgos biopoliolos, izmantojot perspektīvus heterogēnas fāzes biokatalizatorus un raksturojot procesa kinētiku (FORinPOL) Uģis Cābulis 30 Nov 2020
Active ERAF-1.1.1.2. Study of novel method for nanocellulose isolation from biomass and its residues Inese Filipova 30 Nov 2020
Active ERAF-1.1.1.2. Izmeklētas uz modeli bāzētas substrāta piebarošanas ātruma kontroles sistēmas ar prognozi izstrāde rekombinantu un ne-rekombinantu mikroorganismu fermentācijas procesu produktivitātes uzlabošanai Oskars Grīgs 30 Sep 2020
Active ERAF-4.2.1.2. Būvdarbu veikšana Dzērbenes ielā 27 un Dzērbenes ielā 27B, Rīgā, kadastra Nr.01001150310001, 01001150309011 3 Jul 2020
Active ERAF-1.1.1.4. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide Uģis Cābulis 30 Jun 2020
Active ERAF-1.1.1.1. Jaunas pieejas izstrādāšana vienlaicīgai bioetanola, furfurola un citu vērtīgu produktu bezatlikuma iegūšanai no vietējiem zemkopības pārpalikumiem Aleksandrs Rapoports 2 Mar 2020
Active ERAF-1.1.1.1. Koksne ar uzlabotām kalpošanas īpašībām, kombinējot termiskās modifikācijas un impregnēšanas apstrādi Bruno Andersons 31 Jan 2020
Active ERAF-1.1.1.1. Ar nano/mikro celulozi pildīti poliuretāna/poliizociānurāta siltumizolācijas materiāli Uģis Cābulis 1 Jan 2020
Active ERAF-1.1.1.1. Magnētiskā lauka ierosinātas maisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem Juris Vanags 31 Dec 2019
Active ERAF-1.1.1.1. Bērza mizas pārstrāde ekoloģiskos šķiedru biokompozītos un produktos ar augstu pievienoto vērtību Jānis Rižikovs 11 Dec 2019
Active Horizon 2020 Kombinētā ultraskaņas un enzimatiskā lignocelulozes izejvielu apstrāde biotehnoloģijai, kas balstās uz cukuru izmantošanu (US4GREENCHEM) 30 Jun 2019
Active ERAF-1.2.1.2. Mikroorganismu augšanas kontrole ar mākslīgām inteliģentām sistēmām Juris Vanags 31 Jul 2018
Active ERAF-1.2.1.2. Ekoloģiskas suberīnskābes saturošas koksnes kompozītmateriālu saistvielas iegūšanas tehnoloģijas komercializācija Jānis Rižikovs 31 Jul 2018
Completed Horizon 2020 Eiropas Cirkulārās Mežu Bioekonomikas Pētnieciskā Infrastruktūra (ERIFORE) 31 Jan 2018
Completed LVKĶI-Bioekonomika-2017 Regeneration and modification of cellulose for obtaining environment friendly materials (RenModCell) Uldis Grīnfelds 31 Dec 2017
Active LVKĶI-Bioekonomika-2017 Atkrituma biomasas no koksnes pārstrādes notekūdeņiem kā izmantošanas potenciāls videi draudzīgo kompozītmateriālu radīšanai (AtkritBiomasKM) 31 Dec 2017
Active ERAF-1.1.1.1. Inovatīvas levoglikozenona ieguves tehnoloģijas no lignocelulozes izstrāde Aivars Žūriņš 13 Jun 2017
Completed ERAF-2.1.1.1. Inovatīva levoglikozāna ieguves tehnoloģijas pilnveidošana un blakusproduktu izmantošana Aivars Žūriņš 10 Feb 2017
Completed ERAF-2.1.1.1. Bioloģiski aktīvu vielu un polimērmateriālu izejvielu iegūšana no bērza mizu pārpalikumiem 10 Feb 2017
Completed ERAF-2.1.1.3.1. Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība 10 Feb 2017
Active LVKĶI-Bioekonomika-2017 Inovatīvi biomimētiski kompleksi uz lignīna/lignocelulozes un aminoskābju/proteīnu pamata „augsnes-augu” sistēmas produktivitātes un ekoloģiskās stabilitātes paaugstināšanai 3 Feb 2017
Completed ERAF-2.1.1.3.3. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta ekselences attīstība Uģis Cābulis 31 Dec 2015
Completed ERAF-2.1.1.2. Dalība Apvārsnis 2020 projektos Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātniskās kapacitātes un atpazīstamības sekmēšanai Bruno Andersons 30 Nov 2015
Completed ESF-1.1.1.2. Inovatīva tehnoloģija šķiedraugu atlikumu kompleksai pārstrādei produktos ar augstu pievienoto vērtību Jānis Rižikovs 31 Aug 2015
Completed ERAF-2.1.1.1. Saplāksnis no termiski modificētiem finieriem ar uzlabotām ilgizturības īpašībām Bruno Andersons 31 Aug 2015
Completed ERAF-2.1.1.1. Investigation of ecofriendly molded paper fibre materials for use of food packing with additives from renewable resources Uldis Grīnfelds 31 Aug 2015
Completed ESF-1.1.1.2. Jaunas zinātniskās grupas izveide adhezīva izstrādes pētījumiem Aleksandrs Arnautovs 31 Aug 2015
Completed ERAF-2.1.1.1. Inovatīvu poliolu un poliolu sistēmu izstrādne no reciklēta polietilēntereftalāta (PET) pārslām un atjaunojamo izejvielu resursiem Uģis Cābulis 31 Aug 2015
Completed ERAF-2.1.1.1. Granulēto augu biomasas kurināmā kvalitātes paaugstināšana impregnējot tās virsmas slāni ar augstās enerģētiskās ietilpības šķidro energonesēju atkritumiem, iepriekš apstrādājot biomasu zemas intensitātes mikroviļņu laukā Gaļina Teliševa 31 Jul 2015
Completed ERAF-2.1.1.1. Augstvērtīgu produktu ieguves izpēte, izmantojot mikroaļģu kultivāciju laboratorijas un pilota mērogā fotobioreaktoros Juris Vanags 30 Apr 2015
Completed ERAF-2.1.1.1. Nanostrukturētas aktīvās ogles superkondensatoru elektrodiem Aivars Žūriņš 1 Aug 2014
Completed ERAF-2.1.1.1. Inovatīvi koksnes un tās pārstrādes materiāli ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām Bruno Andersons 1 Jan 2014
Completed ERAF-2.1.1.1. Jauna tehnoloģija kalcija karbonāta un bioūdeņraža ieguvei biomasas reakcijā ar sārmu Juris Zoldners 31 Dec 2013
Completed ERAF-2.1.1.1. Ar dabīgiem materiāliem pildītu cieto poliizocianurāta bioputuplastu izstrāde 31 Dec 2013
Completed ESF-1.1.1.2. Ģenētisko faktoru nozīme adaptētie 30 Nov 2012
Completed ERAF-2.1.1.1. Bezatlikuma tehnoloģija bioetanola un citu vērtīgu produktu ieguvei no lapkoku koksnes 1 Mar 2011
Completed ERAF-2.1.1.1. Gaistošus organiskus savienojumus nesaturošu, uzsmidzināmu poliuretāna pārklājumu izstrādne no atjaunojamo izejvielu resursiem 1 Nov 2010