Bezatlikuma tehnoloģija bioetanola un citu vērtīgu produktu ieguvei no lapkoku koksnes

Project status

Completed

Project execution time

03.01.2011 to 31.12.2013

Project type

ERAF-2.1.1.1.

Project number

2010/0288/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/038

Involved laboratories

Biorefinery laboratory

Call, activity

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts, Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas", Papildinājuma 2.1.prioritāte “Zinātne un inovācijas”, Pasākums 2.1.1. " Zinātne, pētniecība un attīstība", Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

Cooperation partners

Latvijas Universitāte (http://www.lu.lv/)

Rīgas Tehniskā universitāte (http://www.rtu.lv/)

Project goal

Projekta vispārīgais mērķis – Bioetanola ieguves tehnoloģijas efektivitātes paaugstināšana un tā negatīvās ietekmes uz vidi samazināšana.

Projekta specifiskais mērķis – Jauna bezatlikuma tehnoloģijas izstrāde bioetanola un citu vērtīgu produktu  ieguvei no lapkoku koksni.

Projekta ilgums - 03.01.2011. - 31.12.2013. (36 mēneši)

Projekta Interneta lapa - http://www.kki.lv/index.php?id=121