Bioloģiski aktīvu vielu un polimērmateriālu izejvielu iegūšana no bērza mizu pārpalikumiem

Project status

Completed

Project execution time

29.01.2011 to 31.12.2013

Project type

ERAF-2.1.1.1.

Project number

2010/0289/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/058

Involved laboratories

Biorefinery laboratory

Call, activity

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts, Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas", Papildinājuma 2.1.prioritāte “Zinātne un inovācijas”, Pasākums 2.1.1. " Zinātne, pētniecība un attīstība", Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

Project goal

Projekta vispārīgais mērķis – Paaugstināt bērza saplākšņa ražošanas izejvielas izmantošanas efektivitāti un nozares produkcijas kopīgo pievienoto vērtību.

Projekta specifiskais mērķis – Izstrādāt būtiski uzlabotu inovatīvu tehnoloģiju bioloģiski aktīvu vielu un polimērmateriālu sintēzes izejvielu iegūšanai no bērza tāsīm.

Projekta ilgums - 29.01.2011. - 31.12.2013. (36 mēneši)

Projekta Interneta lapa - http://www.kki.lv/index.php?id=130

Kontaktpersona pēc projekta izpildes beigām - Jānis Rižikovs