Jaunas zinātniskās grupas izveide adhezīva izstrādes pētījumiem

ESF - Ieguldījums tavā nākotnē

Project status

Completed

Project execution time

02.09.2013 to 31.08.2015

Projekta tips

ESF-1.1.1.2.

Project number

2013/0019/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/062

Project manager

Aleksandrs Arnautovs

Project section name

Jaunas zinātniskās grupas izveide adhezīva izstrādes pētījumiem - poliuretāni

Head of the Institute Department

Uģis Cābulis

Involved laboratories

Polymer laboratory

Call, activity

Eiropas Sociālā attīstības fonda projekts, Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, Aktivitāte 1.1.1.2. "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" (otrā kārta)

Cooperation partners

Vadošais partneris - Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts” (PMI)

Sadarbības partneris - Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūts (LVKĶI)

Project goal

Projekta mērķis - Veicināt papildus cilvēkresursu piesaisti zinātnei LU Polimēru mehānikas institūtā, veidojot starpdisciplināru zinātnieku grupu epoksīda adhezīva ar paaugstinātu sabrukšanas stīgrumu konstrukciju materiālu līmētiem savienojumiem izstrādei, piesaistot jaunos zinātniekus un ārvalstu zinātnieku.

Projekta ilgums - 02.09.2013. - 31.08.2015. (24 mēneši)

Projekta Interneta lapas -

        http://pmi.lv/html/LvInstituteProject10.html ;

        http://www.kki.lv/index.php?id=178