Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība

Project status

Completed

Project execution time

12.01.2012 to 31.03.2015

Project type

ERAF-2.1.1.3.1.

Project number

2012/0001/2DP/ 2.1.1.3.1/11/ IPIA/VIAA/005

Head of the Institute Department

Aivars Žūriņš

Call, activity

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts, Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas", Papildinājuma 2.1.prioritāte “Zinātne un inovācijas”, Pasākums 2.1.1. " Zinātne, pētniecība un attīstība", Aktivitāte 2.1.1.3.1. "Zinātnes infrastruktūras attīstība"

Cooperation partners

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts ‘’Silava’’
Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Daugavpils Universitāte
Latvijas Universitāte

Project goal

Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētniecības centra (MŪRVNPC) mērķis ir konsolidēt pētnieciskos resursus Latvijas tautsaimniecības atbalstam un nozaru konkurētspējas palielināšanai, attīstīt zinātnes infrastruktūru, palielināt Latvijas meža un ūdens resursu izpētes zinātnisko institūciju kapacitāti, lai nodrošinātu mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi pētniecības aktivitātēm, tādejādi sekmējot pētniecības intelektuālā potenciāla attīstību, kā arī nodrošinātu nepieciešamos informācijas resursus un pieejamību trīs darbības virzienos:

 1. Mežs, meža un koksnes resursi, produkti un pakalpojumi:
  • Meža koksnes resursi, ilgtspējīgas metodes un paņēmieni meža kapitāla vērtības palielināšanai.
  • Metodes un paņēmieni meža resursu izmantošanas plānošanai un loģistikai.
  • Koksnes apstrāde – jauni produkti un tehnoloģijas.
  • Koksnes un nekoksnes pārstrāde – jauni produkti un tehnoloģijas
 2. Baltijas jūras un iekšējo ūdeņu ekoloģija un resursi.
 3. Latvijas mežu un ūdeņu dabas potenciāla  - klimata, augsnes, vietas hidroloģisko apstākļu, floras un faunas – fundamentālie pētījumi.

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā projekta ietvaros tiks renovētas 7 laboratoriju telpas, kā arī aprīkotas 7 zinātniskā personāla darba vietas un iegādātas 13 laboratorijas iekārtas un to komplekti. 

Projekta ilgums - 12.01.2012. - 31.03.2015. (39 mēneši)

Projekta Interneta lapa - http://www.kki.lv/index.php?id=138