LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
LZP Fundamentālie un lietišķie pētījumu projekti 2005-2008

Zinātnisko pētījumu projekti
    1.3.3. Polimēru un koksnes ķīmija  
    2.3.    Ķīmijas inženierzinātne, materiālzinātne 
    3.2.    Molekulārā bioloģija un virusoloģija, mikrobioloģija un biotehnoloģija
    4.4.    Mežzinātne

 

2005.-2008. gadā Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūtā tiek realizēti sekojoši Latvijas Zinātnes padomes finansētie Fundamentālie un lietišķie pētījumu projekti 

1.1. Zinātnisko pētījumu projekti 

1. DABASZINĀTNES UN MATEMĀTIKA

1.3. Ķīmija
1.3.3. Polimēru un koksnes ķīmija  

 • 05.1561 Koksnes biodegradācijas mehānismu pētījumi noārdīšanās procesu kontrolei ar dabai draudzīgiem līdzekļiem un paņēmieniem (Vad. Dr.chem. Bruno Andersons, brunoan@edi.lv
   
 • 05.1563 Pētījumi par poliuretānu, segmentētu poliester- un poliēteruretānu sintēzi ar jauniem ķēdes pagarinātājiem - 1,2-propāndiola atvasinājumiem (Vad. Dr.habil.chem. Uldis Stirna, stirna@edi.lv
   
 • 05.1564 Modificēti lignīni, kā funkcionāli aktīvo multikomponenšu sistēmu pamats (Vad. Dr.habil.chem. Gaļina Teliševa, ligno@edi.lv
   
 • 05.1565 Koksnes un no tās iegūtās sulfāta papīrmasas šķiedru ķīmiskais sastāvs un īpašības atkarībā no koku augšanas apstākļiem (Vad. Dr.habil.sc.ing. Arnis Treimanis, arnis.treimanis@edi.lv
   
 • 05.1566 Bērza koksnes celulozes depolimerizācija furfurola iegūšanas procesā (Vad. Dr.habil.chem. Nikolajs Vederņikovs, ved@edi.lv)
   
 • 05.1569 Ūdenī šķīstošo polisaharīdu atvasinājumu sašķelšana askorbīnskābes ietekmē (Vad. Dr.chem. Juris Zoldners, jzoldn@edi.lv)

2. INŽENIERZINĀTNES UN DATORZINĀTNES

2.3.Ķīmijas inženierzinātne, materiālzinātne 

 • 05.1570 Impregnētas koksnes utilizācija jaunu produktu ieguvei (Vad. Dr.chem. Bruno Andersons, brunoan@edi.lv)  
   
 • 04.1273 Koksnes katalītiskās pirolīzes tehnoloģijas pamatu izstrādāšana efektīvu sorbentu iegūšanai (Vad. Dr.habil.chem. Gaļina Dobele, gdobele@edi.lv
   
 • 05.1362 Ekoloģiski tīru organisko skābju tehnoloģijas izstrāde, pielietojot membrānas procesus (Vad. Dr.habil.biol. Romāns Kārkliņš, no 2008.g. Dr.ing. Iveta Lapele)  
   
 • 04.1277 Mikrokristāliskā hitozāna iegūšanas tehnoloģijas izstrādāšana, lietojot termokatalītiskās destrukcijas paņēmienu, un tā īpašību pētīšana (Vad. Dr.sc.ing. Mariana Laka, lamar@edi.lv
   
 • 05.1573 Poliuretāni ar kontrolējamu hidrofili/hidrofobo bilanci no atjaunojamām izejvielām (Vad. Dr.habil.chem. Uldis Stirna, stirna@edi.lv)  
   
 • 05.1574 Lignīna molekulāro kompozītu iegūšanas koloīdķīmiskie aspekti un pielietošanas iespējas (Vad. Dr.habil.chem. Galija Šuļga, shulga@junik.lv
   
 • 04.1275 Sulfāta papīrmasas bezhlora balināšanas tehnoloģiju ietekme uz celulozes un hemiceluložu oksidēšanas pakāpi un hromoforu sastāvu (Vad. Dr.habil.sc.ing. Arnis Treimanis, arnis.treimanis@edi.lv
   
 • 05.1575 Etiķskābes un oksidētu mikroporainu oglekļa sorbentu iegūšana no kokapstrādes atlikumiem (Vad. Dr.habil.chem. Nikolajs Vederņikovs, ved@edi.lv)  
   
 • 04.1274 Biomasa un tās atliekas kā atjaunoties spējīga izejviela fenola-formaldehīda tipa saistvielu ieguvei (Vad. Dr.sc.ing. Aivars Žūriņš, aivarsz@edi.lv)

3. BIOLOĢIJAS UN MEDICĪNAS ZINĀTŅES

3.2. Molekulārā bioloģija un virusoloģija, mikrobioloģija un biotehnoloģija

 • 05.1557 Biotehnoloģiskās metodes koksnes komponentu modificēšanā un funkcionalizēšanā (Vad. Dr.habil.sc.ing. Udis Viesturs, koks@edi.lv)  
   
 • 05.1558 Mikroturbulenci pastiprinošu konstrukciju un biosintēzes režīmu izstrādāšana un automatizācija dispersijas pakāpes un produktivitātes uzlabošanai bioreaktoros ar vairākfāžu darba vidi (Vad. Dr.habil.sc.ing. Udis Viesturs, koks@edi.lv)

4. LAUKSAIMNIECĪBA, VIDES, ZEMES UN MEŽA ZINĀTNES
4.4. Mežzinātne

 • 04.1272 Koksnes īpašību un energokoksnes izmantošanas iespēju izpēte (Vad. Dr.sc.ing.Jānis Dolacis, dolacis@edi.lv)   
   
 • 05.1560 Latvijas perspektīvo koku sugu koksnes struktūra un fizikāli mehāniskās īpašības (Vad. Dr.habil.chem. Jurijs Hrols, no 2008.g. Dr.sc.ing.Jānis Dolacis, dolacis@edi.lv

    

Ar institūta dalību LZP zinātnisko projektu izpildē un tās rezultiem 2008. gadā var iepazīties:
   

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta 2008.gada publiskais pārskats. - Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2009, 71 lpp.   
http://www.kki.lv/dokumenti/LVKKI_Publ_Parskats_2008.pdf 


Ar institūta dalību LZP zinātnisko projektu izpildē un tās rezultiem 2007. gadā var iepazīties:
 

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta 2007.gada publiskais pārskats. - Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2008, 54 lpp.-
http://www.kki.lv/dokumenti/LVKKI_Publ_Parskats_2007.pdf
 


CAPTCHA

A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 13.10.2011.