LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
Latvijas Zinātnes Padomes finansētie Fundamentālie un lietišķie pētījumu projekti

Tematiskie zinātnisko pētījumu projekti
    1.3.    Ķīmija  
    2.3.    Ķīmijas inženierzinātne, materiālzinātne 
    3.2.    Molekulārā bioloģija un virusoloģija, mikrobioloģija un biotehnoloģija
   
Starpnozaru projekti

 

2009. gadā Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūtā uzsākti 12 Tematiskie zinātnisko pētījumu projekti un tiek turpināts 1 Starpnozaru projekts  

1.1. Tematiskie zinātnisko pētījumu projekti 

1. DABASZINĀTNES UN MATEMĀTIKA

1.3. Ķīmija  

 • 09.1064 Videi draudzīgo funkcionālo produktu un hibrīdo materiālu dizains uz koksnes polifenolu bāzes (Vad. Dr.habil.chem. Gaļina Teliševa, ligno@edi.lv
   
 • 09.1065 Hromoforo grupu un savienojumu veidošanās un destrukcija papīrmasas šķiedrās (Vad. Dr.habil.sc.ing. Arnis Treimanis, arnis.treimanis@edi.lv)  
   
 • 09.1066 Biodegradācijas mehānismu agrīno stadiju izpēte un aizsarglīdzekļu izstrāde koksnes ilgizturības uzlabošanai (Vad. Dr.chem. Bruno Andersons, brunoan@edi.lv

2. INŽENIERZINĀTNES UN DATORZINĀTNES

2.3.Ķīmijas inženierzinātne, materiālzinātne 

 • 09.1080 Jaunu zinātņu ietilpīgu daudzfunkcionālu polimēru produktu radīšana no lignīniem un lignocelulozes atlikumiem, kas izveidojušies koksnes pārstrādes procesā Latvijas uzņēmumos (Vad. Dr.habil.chem. Galija Šuļga, shulga@junik.lv
   
 • 09.1081 Bērza koksnes atlieku hidrolīze bioetanola iegūšanai (Vad. Dr.habil.chem. Nikolajs Vederņikovs, ved@edi.lv)  
   
 • 09.1082 Koksnes ilgizturības uzlabošana ar termiskās modifikācijas paņēmienu (Vad. Dr.chem. Bruno Andersons, brunoan@edi.lv)  
   
 • 09.1083 Papīra modificēšana ar nanocelulozi un hitozānu (Vad. Dr.habil.sc.ing. Arnis Treimanis, arnis.treimanis@edi.lv
   
 • 09.1084 Cukuru anhidrīdi un fenoli no lignocelulozi saturošas biomasas termiski rafinējot ar dažādiem siltumnesējiem (Vad. Dr.sc.ing. Jānis Zandersons, tpd@edi.lv)  
    
 • 09.1085 Aktīvās ogles uz lignoceluložu bāzes ar regulējamiem porainās struktūras parametriem elektroķīmisko divslāņu superkondensatoriem (Vad. Dr.habil.chem. Gaļina Dobele, gdobele@edi.lv
   
 • 09.1092 Bioloģiski noārdošies daudzkomponentu polimērie materiāli no modificētiem dabas polisaharīdiem(Vad. Dr.chem. Juris Zoldners, jzoldn@edi.lv)   
    
 • 09.1173 Pētījumi par polimēra makromolekulu arhitektūras un ķīmiskās struktūras, kā arī dispersu pildvielu un nanodaļiņu iespaidu uz cieto putu poliuretānu īpašībām pie kriogenām temperatūrām (Vad. Dr.habil.chem. Uldis Stirna, stirna@edi.lv)     

3. BIOLOĢIJAS UN MEDICĪNAS ZINĀTNES

3.2. Molekulārā bioloģija un virusoloģija, mikrobioloģija un biotehnoloģija

 • 09.1177 Cietfāzes un dziļuma fermentācijas procesu izpēte (Vad. Dr.habil.sc.ing. Udis Viesturs, koks@edi.lv)   
    

4. 1.2. Starpnozaru projekti

 • 06.0031  Atjaunojamo izejvielu kompleksas izmantošanas zinātniskie pamati  (Vad. Dr.chem. Bruno Andersons, brunoan@edi.lv
   
  Atbildie izpildītāji:
      Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts (Vad. Dr.chem. Bruno Andersons) 
      Rīgas Tehniskā Universitāte (Vad. M.Kalniņš) 
      Latvijas Lauksaimniecības universitāte (Vad. H.Tuherms)
      Latvijas Universitāte (Vad. L.Savenkova) 

Ar institūta dalību LZP zinātnisko projektu izpildē un tās rezultiem 2008. gadā var iepazīties:
   

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta 2008.gada publiskais pārskats. - Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2009, 71 lpp.   
http://www.kki.lv/dokumenti/LVKKI_Publ_Parskats_2008.pdf 


Ar institūta dalību LZP zinātnisko projektu izpildē un tās rezultiem 2007. gadā var iepazīties:
 

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta 2007.gada publiskais pārskats. - Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2008, 54 lpp.-
http://www.kki.lv/dokumenti/LVKKI_Publ_Parskats_2007.pdf
 


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 01.03.2013.