MSc Lilija Jashina

Education

1983 - Latvijas Valsts Universitāte ķīmijas fakultāte. Iegūtā kvalifikācija: ķīmiķis, pasniedzējs. Maģistra grāds: lēmums Nr. 142/706, 02.05.2012., AIC.

Scientific interests and competence

Lignocelulozes matricu izmantošana, lai iegūt biosorbentus; lignīna virsmas aktīvo īpašību regulēšana, izmantojot modifikāciju. Cietvielu porainas struktūras raksturojums (sorptometers: ‘’Quantachrome’’). Sorbcijas metodes atstrādāšana, lai sorbēt smagos metālus no ūdens, izmantojot lignocellulozes sorbentus. Naftas produktu sorbcija no ūdens virsmas, izmantojot ligno-sorbentus iepriekš veikto kopīgo Latvija-Baltkrievija programmu attīstīšanas ietvaros. Šķidru un cietu materiālu ultravioleta spektroskopija (UV/VIS Spektrofotometrs: „Lambda 650” ar 150-mm integrētu sfēru). UV absorbējošās kompozīcijas izstrādāšana kosmētiskiem maisījumiem no dabīgiem augu ekstraktiem un iegūto produktu raksturojums (SPF, zvaigžņu reitings, kritisks viļņa garums).

The most important projects

2014/0042/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/054: „Granulēto augu biomasas kurināmā kvalitātes paaugstināšana impregnējot tās virsmas slāni ar augstās enerģētiskās ietilpības šķidro energonesēju atkritumiem, iepriekš apstrādājot biomasu zemas intensitātes mikroviļņu laukā.” Horizon 2020: «Kombinēta ultraskaņas un enzimatiskā lignocelulozes izejvielu apsrtrāde biotehnoloģijai kas balstās uz cukuru izmantošanu.»

The most important publications

Dizhbite T., Jashina L., Dobele G., Andersone A., Evtuguin D., Bikovens O., and Telysheva G. Polyoxometalate (POM)-aided modification of lignin from wheat straw biorefinery. Holzforschung. 2013, 67(5), 539-547. K. Baltakys, A. Eisinas, T. Dizhbite, L. Jashina, R. Siaiciunas, S. Kitrys. The influence of hydrothermal synthesis conditions on gyrolite texture and specific surface area, Materials and Structures/Materiauax et Constructions, 2011, 44, 9, 1687-1701. G. Telysheva, L. Jashina, G. Lebedeva, T. Dizhbite, V. Solodovnik, O. Mutere, S. Grigiškis, E. Baškys, J. Aikaite. Use of plants to remediate soil polluted with oil. In proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference: „Environment. Technology. Resourses”, 2011, 38-45.