Dr.Sc.Ing. Māris Puķe

Education

2012. - Iegūts inženierzinātņu doktora grāds (Dr.Sc.Ing.), ķīmijas inženierzinātnes nozares vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas apakšnozarē.Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU), Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF)

Scientific interests and competence

Koksnes ķīmija un tehnoloģija. Koksnes un zemkopības atlieku priekšapstrādes (hidrolīzes) pētījumi, iegūstot furfurolu, etiķskābi un ksilozi, atkarībā no galvenajiem procesa parametriem (temp. spiediens, laiks, katalizatora daudzums un konc. u.c.). Šo produktu veidošanās kinētiskie pētījumi. Kā arī lignocelulozes atlikuma izpēte, kā potenciālas izejvielas izmantošana bioetanola un citu produktu iegūšanā.

The most important projects

Grants Nr. 09.1564. „Vērtīgu produktu iegūšana no bērza koksnes, izmantojot hidrolīzes un termolīzes metodes”. (2010 - 2011.g.) Valsts pētījumu programma - VPP 5. projekta Nr.2.4.apakšprojekta „Maztonnāžas produkti ar augstu pievienoto vērtību no koksnes ar biorafinērijas tehnoloģijām, materiāli ar uzlabotām ilgizturības īpašībām”. Sadaļā: „Ksilozes iegūšana kompleksi pārstrādājot bērza koksni” (2010 - 2013.g.) ERAF projekts Nr.2010/0288/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/038. „Bezatlikuma tehnoloģija bioetanola un citu vērtīgu produktu ieguvei no lapkoku koksnes”. (2011 - 2013.g.) ESF projekts Nr. 2013/0044/1DP/1.1.1.2/13/APIA/VIAA/022 „Inovatīva tehnoloģija šķiedraugu atlikumu kompleksai pārstrādei produktos ar augstu pievienoto vērtību” (2013 - 2015.g.)

The most important publications

​Puke M., et al. Effect of aluminium sulphate-catalysed hydrolysis process on furfural yield and cellulose degradation of Cannabis sativa L. shives. Elsevier: Biomass & Bioenergy.  89, 2016. 98-104  Puke M., et al. A preliminary study of biorefinery concept to obtain furfural and binder-less panels from hemp (Cannabis Sativa. L) shives. Energy Procedia. 72, 2015, 34-41. Puke M., et al. Effect of the amount of the catalyst on the formation of furfural and acetic acid from birch wood in the biomass pretreatment process. Baltic Forestry, 20, 1, 2014, 106-114