Dalība Apvārsnis 2020 projektos Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātniskās kapacitātes un atpazīstamības sekmēšanai

Project status

Completed

Project execution time

01.11.2014 to 30.11.2015

Project type

ERAF-2.1.1.2.

Project number

2015/0012/ 2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/012

Project manager

Bruno Andersons

Call, activity

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts, darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas", aktivitāte 2.1.1.2. "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās” (otrā kārta).

Project goal

ERAF projekta ietvaros LV Koksnes ķīmijas institūtā tiks sagatavoti 7 projekti iesniegšanai programmas Apvārsnis 2020 projektu konkursos. Izvēloties Apvārsnis 2020 uzsaukumus, ņemtas vērā LVKĶI darbības jomas, problēmas aktualitāte pētniecībā un tautsaimniecības attīstībā, iestrādes attiecīgajā virzienā, t.sk. sadarbība ar potenciālajiem konsorcija partneriem, cilvēkresursu un infrastruktūras nodrošinājums. Projekti tiks sagatavoti sekojošās nozarēs: zinātnes izcilība (Excellent Sciences: FET-OPEN); nanotehnoloģijas, uzlaboti materiāli un ražošana (Nanotechnologies, Advanced Materials and Production H2020-NMP-PILOTS-2015); konkurētspēja Eiropas kosmosa sektorā 2015 (Competitiveness of the European Space Sector-2015. H2020-COMPET-2015.); divās Marijas-Sklodovskas Kirī v.n. aktivitātēs: projektu konkursā individuālajiem pētniecības grantiem (Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships(IF-EF), MSCA-IF-2015-EF) un pētniecības personāla apmaiņas projektu konkursā(Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange, Main pilar Excellent Science), starpinstitūtu projekts līdzdalības paplašināšanai un virzībai uz pētniecības ekselenci ( H2020-TWINN-2015: Twinning).

Tiks ņemta dalība atbilstošos atbalsta pasākumos, t.sk.;

  • apmeklēt projektu koordinatoru rīkotus informatīvus seminārus (2.gb., par bio-polimēru izstrādi 3D printeriem; par polimēro materiālu izstrādi kriogēniem tankiem);
  • apmeklēt informatīvu semināru saistībā ar Marie Skłodowska-Curie Fellowships projektiem;
  • piedalīties partnerības biržās (brokerpasākumā „H2020 NMBP NanoFutures”, Briselē, 2014.gada 13.novembrī; brokerpasākumā „H2020 +FTP Minhenē 13.12.2014; brokerpasākumā „Secure, Clean and Efficient Energy Societal Challenge, Energy Efficiency Call for Proposals 2015” Briselē 12.12.2014;
  • ņemt dalību ERAF 2.1.1.2. atbalstītā konferencē Rīgā (6 dalībnieki).

Projekta īstenošanas vieta –   

        Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts,
       
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (www.kki.lv , koks@edi.lv).

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.chem. Bruno Andersons (bruno.andersons@edi.lv).

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 13 mēneši.  

Finansējums apjoms: 58 421, - EUR.

Projekta Interneta lapa - http://www.kki.lv/old/index.php?id=245