Dr.chem Bruno Andersons

Education

1981 - Ķīmijas doktora zinātniskais grāds (Dr.ķīm.), Latvijas Zinātņu akadēmijas Koksnes ķīmijas institūts 1974 - Inženieris ķīmiķis tehnologs, Rīgas Politehniskais institūts, Ķīmijas fakultāte

Scientific interests and competence

Koksnes šūnu sienu makromolekulārās struktūras veidošanās, komponentu termodinamiskā saderība. Koksnes un koksnes materiālu struktūra, fizikālās un ķīmiskās īpašības, noārdīšanās ar bioloģiskiem organismiem. Koksnes noārdīšanās/novecošanās mehānismi.  Koksnes aizsardzība, līdzekļi un paņēmieni. Koksnes modificēšana t.sk. termiskā modifikācija.  Kultūrvēsturiskais koka mantojuma (t.sk. sakrālā): izpēte un saglabāšana. Zinātnisko atziņu ieviešana tautsaimniecībā. Zinātnes, mežsaimniecības un kokrūpniecības klāsteris, kā neatņemama Latvijas bioekonomikas jomas prioritāte.

The most important projects

2021-2024-EraNet projekts Nr.145: „Veicināt drošu un plašāku koksnes produktu izmantošanu veselības aprūpes ēkās, izstrādājot pretmikrobu virsmas, higiēnas koncepcijas un vadlīnijas.(WOODforHEALTH)”;   2019-2022-H2020 projekts “ CollectionCare.Innovative and affordable service for the Preventive Conservation monitoring of individual Cultural Artefacts during display, storage, handling and transport”;   2008-2011 - 7.IP pētniecības un tehnoloģijas attīstības speciālās programmas sadaļas „Kapacitātes” projekts „Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pētniecības potenciāla realizācija Eiropas pētniecības vidē” (The implementation of researchpotential of the Latvian State Institute of Wood Chemistry in the European Research Area, WOOD-NET);   2021-2023-LIAA Nr. NP-2021/11 (saskaņā ar Norvēģijas finanšu instrumenta programmas līgumu): “E-komercijā realizējamu augstākas kvalitātes ārtelpu mēbeļu un aksesuāru testēšanas un produktu vides ietekmes novērtējuma darbi”;   2019-2020- ERAF projektā „Līmēšanas un impregnēšanas procesu izpēte jaunu liekti līmēto koksnes produktu ražošanas attīstībai”;   2017-2020-ERAF projekts Nr.1.1.1.1/16/A/133 “Koksne ar uzlabotām kalpošanas īpašībām, kombinējot termiskās modifikācijas un impregnēšanas apstrādi”. Iegūt koksnes materiālu ar ilgu kalpošanas laiku, izpētot koksnes piesūcināšanas un hidrotermiskās modifikācijas procesus, to savstarpējo mijiedarbību un produkta ietekmi uz vidi dzīves cikla laikā;   2014-2018- Valsts pētījumu programmas VPP Nr.6 “Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas”(ResProd) vadītājs, partneri LU, RTU, LLU,  LV Mežzinātnes institūts “Silava”, LV KĶI.;   2003-2006 - ES RTD 5. IP (sadaļā Ouality of Life) ekselences centra projekts “LV Koksnes ķīmijas institūta integrācijas Eiropas zinātnes vidē” (Integration of Institute of Wood Chemistry in the European Research Area, WOODPRO).  

More information

No 2000 - Latvijas pārstāvis INTAS programmas Ģenerālā asamblejā; 2002 -2008 Latvijas pārstāvis komunikācijas komitejas “Mobilitātes stratēģija Eiropas zinātnes jomā” Rīcības komitejā.; 2002 – ievēlēts Latvijas Meža un saistīto nozaru nacionālās programmas koordinācijas padomē; No 2004 - LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas nodaļas valdes loceklis; No 2007 - eksperts padomdevēju grupā ES 7.Ietvara programmas 2.prioritātē „Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija”; No 2007 – COST Domēna FPS (Forests, their Products and Services – Meži, to produkti un pakalpojumi) Latvijas pārstāvis; No 2009-2018 – Zinātniskā žurnāla „European Journal of Wood and Wood Products” redkolēģijas loceklis; No 2010 –2015 Latvijas Zinātnes padomes loceklis; No 2015 – Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta loceklis.   LR Zemkopības ministrijas Diploms un Meža nozares balva „Zelta čiekurs” „Par mūža ieguldījumu nozares attīstībā”; Ministru prezidenta Pateicības raksts “Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā”; “Latvija Finiera” 25.gadu sudraba medaļa par ieguldījumu “Bērzu programmas izpildē”;  Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa; LZA balva par zinātnes sasniegumu; Ministru kabineta Atzinības raksts „ Par ieguldījumu koksnes ķīmijas nozares un tautsaimniecības attīstībā”.

The most important publications

Kuka, E., Cirule, D., Andersone, I., Andersons B., Kurnosova N.,Verovkins, A., Puke, M. 2023,Environmental performance of combined treated wood. Wood Material Science and Engineering, 18(1), pp. 88–96; Andersone, I., Cirule, D., Kurnosova, N., Andersons, B., Kuka, E. 2023,Service properties of pine after combining an impregnation treatment with a thermo-hydro modification process. Wood Material Science and Engineering, 18(1), pp. 11–18; Kuka, E., Cirule, D., Andersone, I., Andersons, B., Fridrihsone, V. 2022. Conditions Influencing Mould    Growth for Effective Prevention of Wood Deterioration Indoors. Applied Sciences (Switzerland), 12(3), 975. https://doi.org/10.3390/app12030975; Cirule, D., Kuka, E., Sansonetti, E., Andersone, I., Andersons, B. 2022. Wood photosensitivity to different artificial light sources. European Journal of Wood and Wood Products. DOI 10.1007/s00107-022-01842-2; Kuka, E., Andersone, I., Kurnosova, N., Andersons, B., Danieks, M. 2022. The potential of improving wood preservative penetration into glued wood products bonded with one-component polyurethane by discontinuous adhesive bondline design. European Journal of Wood and Wood Products, 80(1), 223–234.  DOI: 10.1007/s00107-021-01753-8; Cirule, D., Kuka, E., Kevers, M., Andersone, I., Andersons, B. 2021. Photodegradation of unmodified and thermally modified wood due to indoor lighting. Forests, 12(8), 1060. doi.org/10.3390/f12081060; Cirule, D., Sansonetti, E., Andersone, I., Kuka, E., Andersons, B. 2021. Enhancing thermally modified wood stability against discoloration. Coatings, 11(1), 81 (13 p.) doi.org/10.3390/coatings11010081; Andersone I., Dobele G., Andersons B., Kurnosova N., Kuka E., Volperts A., Grinins J. 2019. Study of thermo-hydro-treated (THT) birch wood by chemical analysis and Py-GC/MS. Holzforschung, 73(7), 653-661. doi.org/10.1515/hf-2018-0169; Andersons B., Andersone I., Zudrags K., Sansonetti E. 2018. Impregnated and covered birch plywood performance during external exposure. Wood Material Science & Engineering, 13 (1), 21-27. doi.org/10.1080/17480272.2016.1231715; Andersons, B., Noldt, G., Koch, G., Andersone, I., Meija-Feldmane, A., Biziks, V., Grinins, J. 2016. Scanning UV microspectrophotometry as a tool to study the changes of lignin in hydrothermally modified wood. Holzforschung, 70 (3), 215-221. DOI 10.1515/hf-2015-0027; Biziks, V., Van den Bulcke, J., Grinins, J., Militz, H., Andersons, B., Andersone, I., Van Acker, J. 2016.  Assessment of wood microstructural changes after one-stage thermo-hydro treatment (THT) by micro X-ray computed tomography. Holzforschung, 70 (2), 167-177. DOI 10.1515/hf-2014-0337; Biziks V., Andersons B., Sansonetti E., Andersone I., Militz H., Grinins J. One stage thermo-hydro treatment (THT) of hardwoods: an analysis of form stability after five soaking-drying cycles. Holzforschung, 2015, 69(5), 563-571 (doi: 10.1515/hf-2014-0083);  Rowell, R.M., Andersone, I., Andersons, B. Heat treatment. Chapter 14 in Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites. Second Edition, CRC Press, 2012, 511-536.