Koksne ar uzlabotām kalpošanas īpašībām, kombinējot termiskās modifikācijas un impregnēšanas apstrādi

Project status

Completed

Project execution time

01.02.2017 to 31.01.2020

Project type

ERAF-1.1.1.1.

Project number

1.1.1.1/16/A/133

Project manager

Bruno Andersons

Call, activity

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākums "Praktiskas ievirzes pētījumi"

Project goal

Projekta mērķis: Iegūt koksnes materiālu ar ilgu kalpošanas laiku, izpētot koksnes piesūcināšanas un hidrotermiskās modifikācijas procesus, to savstarpējo mijiedarbību un produkta ietekmi uz vidi dzīves cikla laikā.

Projekta galvenās darbības:

  • izejmateriāla raksturošana, iekļaujot Latvijā auguša bērza un priedes dzīves cikla datu komplekta izveidi;
  • references paraugu apstrāde atsevišķi hidrotermiskās modifikācijas procesā pie dažādām temperatūrām un piesūcinot ar vara-azolus saturošu preparātu dažādās koncentrācijas;
  • kombinētā apstrāde, paraugus vispirms pakļaujot hidrotermiskajai apstrādei un tad piesūcinot, kā arī pretēji;
  • koksnes paraugu kalpošanas īpašību raksturošana ar analītiskām, instrumentālām un standarta testu metodēm; optimālā produkta dzīves cikla novērtējums.

Projekta rezultāti tiks apkopoti 5 publikācijās (2 no tām izdevumos ar augstu IF), tie tiks ziņoti 3 starptautiskās konferencēs, tiks sagatavots Latvijas patenta iesniegums.

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši. Finansējums apjoms: 644295,00 EUR. 

Projekta īstenošanas vieta – Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūts (LVKĶI), Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (koks@edi.lv).

Projekta īstenošanas gaita:

31.01.2020 - Anotācija par veiktajām darbībām 12. pārskata periodā 01.11.2019–31.01.2020

31.10.2019 - Anotācija par veiktajām darbībām 11. pārskata periodā 01.08.2019–31.10.2019

24.07.2019 - Anotācija par veiktajām darbībām 10. pārskata periodā 01.05.2019–31.07.2019

30.04.2019 - Anotācija par veiktajām darbībām 9. pārskata periodā 01.02.2019–30.04.2019

01.02.2019 - Anotācija par veiktajām darbībām 8. pārskata periodā 01.11.2018–31.01.2019

16.11.2018 - Anotācija par veiktajām darbībām 7. pārskata periodā 01.08.2018–30.10.2018

23.08.2018 - Anotācija par veiktajām darbībām 6. pārskata periodā 01.05.2018–31.07.2018

23.05.2018 - Anotācija par veiktajām darbībām 5. pārskata periodā 01.02.2018–30.04.2018

16.02.2018 - Anotācija par veiktajām darbībām 4. pārskata periodā 01.11.2017–31.01.2018

16.11.2017 - Anotācija par veiktajām darbībām 3. pārskata periodā 01.08.2017–31.10.2017

11.08.2017 - Anotācija par veiktajām darbībām 2. pārskata periodā 01.05.2017–31.07.2017

17.05.2017 - Anotācija par veiktajām darbībām 1. pārskata periodā 01.02.2017–30.04.2017

01.02.2017 - Uzsākta projekta īstenošana. Izveidota projekta Interneta lapa LVKĶI portālā