Wood-imitating biocomposites (WOODMIMIC)

Project status

Active

Project execution time

31.08.2018 to 31.08.2021

Project type

LZP FLPP

Project number

lzp-2018/1-0136

Head of the Institute section

Inese Filipova

Involved laboratories

Cellulose Laboratory

Project call, activity

LCS FARP 2018/1

Copperation partners

Coordinator: Rīgas Tehniskā Universitāte, project leader: Dr. Sergejs Gaidukovs

Sadarbības partneris - Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Celulozes laboratorija

Aim of the project

Projekta mērķis ir izmantot kokmateriālu biomasas atlikumus, lai izstrādātu jaunus atjaunojamos 100% bioloģiski stabilus polimēru kompozītmateriālus, kas imitē koksnes īpašības.

Tiks izstrādāti biokompozīti, kas pagatavoti, izmantojot videi draudzīgus biopolimērus un kas varēs aizstāt esošās naftas bāzes izejvielas (poliolefīnus), tādējādi efektīvi veicinot strauju bio un cikliskās ekonomikas attīstību. Koksnes imitējošo biokompozītu ražošanas koncepcija tiks validēta un pārbaudīta salīdzinājumā ar koksnes ražošanas nozares un plastmasas izstrādājumu nozares prototipiem, izvērtējot to ekspluatācijas, vides degradācijas, termiskās un mehāniskās īpašības.

Projektā izveidotais RTU un LVKĶI sadarbības modelis spēj apvienot zināšanas par mikro- un nanocelulozes un koksni saturošu polimēru kompozītmateriālu pagatavošanas tehnoloģijām, kā arī nodrošināt materiālu prototipu testēšanu un validāciju, sasniedzot tehnoloģijas gatavības līmeni TRL4.

Projekta sadaļas īstenošanas vieta: Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūts (LVKĶI), Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (koks@edi.lv).

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši.