Mg.sc.ing. Ance Pļavniece

Izglītība

2017. - iegūts inžinierzinātņu maģistra grāds materiālu nanotehnoloģijās. (Mg. sc. ing)

Zinātniskās intereses un kompetence

Biomasas produktu ķīmiskā analīze atbilstoši EN 1860 prasībām. Kokogļu un to modifikāciju iegūšana un pētīšana.

Nozīmīgākie projekti

  1. ERAF projektā Nr. 1.1.1.1/16/A/042 „Bērza mizas pārstrāde ekoloģiskos šķiedru bio-kompozītos un produktos ar augstu pievienoto vērtību” – laborants (2016.-2019.g.)
  2. ERANET projektā Līgums 18-16 „Wood-based Carbon Catalysts for Low-temperature Fuel Cells (WoBaCat)”- zinātniskais asistents (2016.-2019.g.).

Papildus informācija

2017. gadā – kopā ar autoru kolektīvu iegūta LZA balva “Latvijas zinātnes gada sasniegums 2016. gadā praktiskajos pielietojumos” par darbu “izstrādāta koncepcija komerciālai bērza mizas kompleksai pārstrādei ar augstu pievienoto vērtību”

Nozīmīgākās publikācijas

  1. A.Zhurinsh, G.Dobele, V.Jurkjane, K.Meile, A.Plavniece  Impact of hot water pretreatment on the pyrolysis of birch and spruce wood, Book of abstracts, 21stInternational symposium on Analytical and applied pyrolysis, Nancy, 2016, p.151.
  2. A.Zhurinsh, G.Dobele, A.Volperts, A.Plavniece. Lignocellulose as electrochemical raw material, FP1306 COST action 3rd Workshop "Valorisation of lignocellulosic biomass side streams for sustainable production of chemicals, materials&fuels using low environmental impact technologies",2017, p.25.
  3. J. Rizhikovs, A. Paze, A. Plavniece, K. Stankus, I. Virsis. A novel method for birch outer bark quality control using higher heating value. 11stInternational Scientific and Practical Conference, Rēzekne, 2017, (3)p.282.
  4. A. Paze, J. Rizhikovs, P. Brazdauskis, M. Puke, J. Grinins, R. Tupciauskas, A. Plavniece. Processing possibilities of birch outer bark into green bio-composites. 11stInternational Scientific and Practical Conference, Rēzekne, 2017, (3) p. 249.